Verleende omgevingsvergunning: het kappen van 2 bomen aan Heerenweg 21 Heerlen

woensdag 30 januari 2013

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen hebben vastgesteld dat

de volgende omgevingsvergunning is verleend:

  • het kappen van 2 bomen aan Heerenweg 21, 6414 AC Heerlen (datum besluit 16 januari 2013, dossiernummer 691361).

Ter inzage

De verleende omgevingsvergunning ligt vanaf bovengenoemde datum besluit gedurende 6 weken ter inzage in de Publiekshal. Wilt u ze inzien? Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen 6 weken na genoemde datum een bezwaar indienen.

Als u bezwaar aantekent, is de beslissing wel nog rechtsgeldig. Dit betekent dat u zich moet houden aan dat wat de gemeente heeft besloten. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk opgeschort wordt? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Beroepschrift indienen

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan. Meer informatie? Kijk bij beroepschrift indienen.

Publicatiedatum 30-1-2013
Type omgevingsvergunning
Publicatieblad Weekblad Parkstad
Einddatum bezwaartermijn 27-2-2013
Postcode 6414 AC 21
Adressen Heerenweg 21

Contact Heerlen:

Adres Geleenstraat 25 - 27
Telefoonnummer 14045 of 0455605040
Emailadres Contactformulier

 Openingstijden balies

Bekendmakingen zoeken op Overheid.nl. Vul beide zoekvelden in.
Uitgebreid zoeken op Overheid.nl  
zoekdienst.overheid.nl
Abonneren op bekendmakingen
Heerlen

Print | PDF