Leerlingenvervoer

Aanvraag- of meldingsformulier downloaden

Wat kost het?

De gemeente mag vragen om een eigen bijdrage, als uw kind aangepast vervoer nodig heeft. De gemeente Heerlen vraagt geen eigen bijdrage.

Wat moet ik doen? Hoe meld ik het / vraag ik het aan?

Een aanvraag leerlingenvervoer bestaat uit de volgende formulieren: 

1. Aanvraagformulier Algemeen deel,

+

2. Vul tevens deelformulier A in voor leerlingen die naar het Basisonderwijs (BAO), het Speciaal Basisonderwijs (SBO) en het Speciaal Onderwijs (SO) gaan,

Óf vul deelformulier B in voor leerlingen die naar het Voortgezet Onderwijs (VO) of het Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO) gaan,

+

3. Indien van toepassing, vul een Verklaringenformulier in.

Gebruik voor uw aanvraag het formulier aanvraag leerlingenvervoer. U kunt het formulier zelf downloaden bovenaan deze pagina. Indien u zelf niet beschikt over een printer, dan kunt u een formulier ophalen in de publiekshal.

Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor deze regeling? Dien dan elk jaar voor 1 juni de aanvraag bij de gemeente Heerlen in. U kunt dan bij toekenning op tijd gebruik maken van een vervoersvoorziening.

Let op!

Bent u ouder of verzorger van een leerling die voor 20 oktober 2014 naar het voortgezet speciaal onderwijs ging en nog steeds gaat? U valt onder een overgangsregeling. Voor leerlingen die later zijn ingestroomd geldt deze regeling niet. Meer informatie? Kijk bij de overgangsregeling leerlingenvervoer voortgezet speciaal onderwijs. 

Waar gaat het over?

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die in Heerlen wonen en niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld omdat het kind een blijvende handicap heeft of omdat de school te ver weg ligt.

De gemeente zorgt dat deze leerlingen kunnen reizen naar de dichtsbijzijnde school die bij de leerling past. Dit doet de gemeente door het geven van een vergoeding of in het aanbieden van aangepast vervoer:

 • een (brom-)fietsvergoeding per gereden kilometer;
 • een vergoeding openbaar vervoer;
 • een vergoeding voor begeleiding als een leerling zelfstandig kan reizen;
 • een kilometervergoeding voor het zelf halen en brengen van de leerling;
 • aangepast vervoer met een bus of taxi-bus.
  Uitgangspunt van de regeling is het geven van een vergoeding voor het reizen met het openbaar vervoer. Alleen bij uitzondering regelt de gemeente aangepast vervoer!

Wat zijn de voorwaarden?

Uw kind komt niet zomaar in aanmerking voor een vervoersvoorziening. Het is afhankelijk van:

 • de afstand tussen de woning en de school;
 • de reistijd;
 • de leeftijd;
 • de mogelijkheden van de leerling, ook als het kind gehandicapt is (verstandelijk, lichamelijk of zintuigelijk);
 • de inzet van beide ouders.

Ga eerst na of uw kind geen recht heeft op een andere vergoeding, zoals de ov-jaarkaart.

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt, indien alle benodigde gegevens aangeleverd zijn, binnen 8 weken een besluit. De gemeente kan dit verlengen met 4 weken. Dit staat los van een eventuele opschorttermijn van de AWB artikel 4 lid 5.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Waar meld ik het / vraag ik het aan?

U doet de aanvraag bij de gemeente.

Een aanvraag leerlingenvervoer kunt u schriftelijk of persoonlijk indienen.

 • Schriftelijk verzoek aan de gemeente Heerlen. Download het formulier en stuur het, samen met de bijlagen, ingevuld terug. Wij sturen u geen ontvangstbevestiging.
 • Wilt u het formulier liever aan de balie ophalen? Kom dan tijdens de openingstijden naar de publiekshal. Op dinsdag, woensdag en donderdag kunt u tot 12.00 hulp krijgen bij het aanvragen van een DigiD of het invullen van uw digitaal formulier.
 • Heeft u toch nog vragen, dan kunt u ons bellen, telefoonnummer 14045.

Meer informatie bij

Wetten en regels

Relevante producten

Contact Heerlen:

Adres Geleenstraat 25 - 27
Telefoonnummer 14045 of 0455605040
Emailadres Contactformulier

 Openingstijden balies

Mijn Heerlen
Download de Heerlen apps
Je zaken regelen in Heerlen

Print | PDF

beoordeel deze pagina