Leerlingenvervoer

Online aanvragen of melden

U heeft voor het invullen uw DigiD inlogcode nodig.

Aanvraag- of meldingsformulier downloaden

Wat kost het?

De gemeente Heerlen vraagt geen eigen bijdrage voor leerlingenvervoer.

Wat moet ik doen? Hoe meld ik het / vraag ik het aan?

Een aanvraag leerlingenvervoer kunt u via de digitale weg, persoonlijk of schriftelijk indienen:

  • Via internet met behulp van uw DigiD (elektronische weg).
  • Schriftelijk verzoek aan de gemeente Heerlen. Het formulier moet u thuis of op kantoor wel nog invullen en vervolgens met de benodigde bijlagen terugsturen naar de gemeente Heerlen.
  • Wilt u dit liever aan de balie doen, dan kunt u tijdens de openingstijden naar de publiekshal komen. Op dinsdag, woensdag en donderdag kunt u tot 12.00 hulp krijgen bij het aanvragen van een DigiD of het invullen van uw digitaal formulier.

Let op!

In 2014 komt er nieuwe verordening leerlingen vervoer. Voor de aanvraag van uw vervoersvoorziening veranderen er dan zaken. Wij stellen u hiervan op tijd schriftelijk op de hoogte en er komt een overgangsregeling van een jaar.

Waar gaat het over?

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld omdat uw kind een handicap heeft of omdat de school ver weg ligt. De gemeente geeft in sommige gevallen een onkostenvergoeding in het vervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door:

  • een kilometervergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind;
  • een vergoeding openbaar vervoer of aangepast vervoer;
  • de gemeente zorgt voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi;
  • een fietsvergoeding per gereden kilometer.

Wat zijn de voorwaarden?

Uw kind komt niet zomaar in aanmerking voor de regeling. De voorwaarden zijn onder andere:

  • de afstand tussen uw woning en de school
  • de reistijd
  • de mogelijkheden van het kind

Ga eerst na of uw kind geen recht heeft op een andere vergoeding, zoals de ov-jaarkaart.

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt, indien alle benodigde gegevens aangeleverd zijn, binnen 8 weken een besluit. De gemeente kan dit verlengen met 4 weken. Dit staat los van een eventuele opschorttermijn van de AWB artikel 4 lid 5.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Waar meld ik het / vraag ik het aan?

U doet de aanvraag bij de gemeente.

Meer informatie bij

Wetten en regels

Relevante producten

Contact Heerlen:

Adres Geleenstraat 25 - 27
Telefoonnummer 14045 of 0455605040
Emailadres Contactformulier

 Openingstijden balies

Mijn Heerlen
Download de Heerlen apps
Je zaken regelen in Heerlen

Print | PDF

beoordeel deze pagina