Leerlingenvervoer

Online aanvragen of melden

U heeft voor het invullen uw DigiD inlogcode nodig.

Aanvraag- of meldingsformulier downloaden

Wat kost het?

De gemeente vraagt soms om een eigen bijdrage, wanneer uw kind aangepast vervoer nodig heeft. Dit hangt af van uw inkomen. De gemeente Heerlen vraagt geen eigen bijdrage.

Wat moet ik doen? Hoe meld ik het / vraag ik het aan?

Gebruik voor uw aanvraag leerlingenvervoer het digitale of schriftelijke formulier.

Waar gaat het over?

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig of onder begeleiding naar school kunnen. Bijvoorbeeld omdat uw kind een handicap heeft of omdat de school ver weg ligt. De gemeente geeft in sommige gevallen een onkostenvergoeding in het vervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door het geven van:

  • een kilometervergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind;
  • een vergoeding openbaar vervoer of aangepast vervoer;
  • (aangepast) vervoer met een bus of taxi;
  • een fietsvergoeding per gereden kilometer.

Wat zijn de voorwaarden?

Uw kind komt niet zomaar in aanmerking voor de regeling. De voorwaarden zijn onder andere:

  • de afstand tussen uw woning en de school
  • de reistijd
  • de mogelijkheden van het kind

Ga eerst na of uw kind geen recht heeft op een andere vergoeding, zoals de ov-jaarkaart.

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt, indien alle benodigde gegevens aangeleverd zijn, binnen 8 weken een besluit. De gemeente kan dit verlengen met 4 weken. Dit staat los van een eventuele opschorttermijn van de AWB artikel 4 lid 5.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Waar meld ik het / vraag ik het aan?

U doet de aanvraag bij de gemeente.

Een aanvraag leerlingenvervoer kunt u digitaal, schriftelijk of persoonlijk indienen.

  • Via internet met behulp van uw DigiD. U krijgt dan meteen een ontvangstbevestiging.
  • Schriftelijk verzoek aan de gemeente Heerlen. Download het formulier en stuur het, samen met de bijlagen, ingevuld terug. Wij sturen u geen ontvangstbevestiging.
  • Wilt u het formulier liever aan de balie ophalen? Kom dan tijdens de openingstijden naar de publiekshal. Op dinsdag, woensdag en donderdag kunt u tot 12.00 hulp krijgen bij het aanvragen van een DigiD of het invullen van uw digitaal formulier.

Wetten en regels

Relevante producten

Contact Heerlen:

Adres Geleenstraat 25 - 27
Telefoonnummer 14045 of 0455605040
Emailadres Contactformulier

 Openingstijden balies

Mijn Heerlen
Download de Heerlen apps
Je zaken regelen in Heerlen

Print | PDF

beoordeel deze pagina