Foto van de Balie gemeente

Nieuwsoverzicht

Publieksbalie stadhuis vanaf 2 november in Parkstad Limburg Theater

28-10-2020 - Door de werkzaamheden voor de nieuwbouw van het stadskantoor kan de balie in het Stadhuis niet op de huidige locatie in het stadhuis blijven. De balie verhuist daarom tijdelijk naar het Parkstad Limburg Theater, Burg van Grunsvenplein 145 in Heerlen. Vanaf maandag 2 november kunt u voor onder andere uw paspoort, rijbewijs of aangifte geboorte terecht op de nieuwe locatie.

Lees meer

 • Coronamaatregel: eerste uur straatparkeren is gratis

  14 oktober 2020 - Het eerste uur parkeren bij straatparkeerplaatsen met de parkeerschijf is gratis. Het college van burgemeester en wethouders probeert hiermee iedereen zoveel mogelijk tegemoet te komen in deze coronatijd. Lees verder


 • Camera’s bij bussluis Schaesbergerweg gaan werken op 15 oktober

  13 oktober 2020 - Het toegangssysteem bij de bussluis aan de Schaesbergerweg wordt met ingang van 15 oktober in gebruik genomen. Dat betekent dat alleen de voertuigen waarvoor een ontheffing is afgegeven, zonder problemen kunnen doorrijden. Mensen die geen ontheffing hebben, riskeren een boete. Lees verder


 • Persoonlijke boodschap: Burgemeester kiest voor Heerlen

  12 oktober 2020 - Roel Wever is twee weken geleden geïnstalleerd als burgemeester van Heerlen. Hij heeft de ambitie samen met de inwoners Heerlen op de kaart te zetten. Daarom heeft hij ervoor gekozen om te stoppen als lid van de Eerste Kamer, en zijn aandacht volledig te richten op zijn burgemeesterschap voor Heerlen. Lees verder


 • WoonWijzerWinkel Limburg opent in Kerkrade

  09 oktober 2020 - Op initiatief van de zeven Parkstad gemeentes opent op 10 oktober de WoonWijzerWinkel Limburg aan de Roda JC Ring in Kerkrade. Hier kan men, voorlopig op afspraak, terecht voor alle informatie, onafhankelijk advies en middelen om de woning te verduurzamen. Lees verder


 • Roel Wever benoemd als voorzitter van Stadsregio Parkstad Limburg

  07 oktober 2020 - Vandaag heeft het Algemeen Bestuur van Stadsregio Parkstad Limburg unaniem gekozen voor Roel Wever als voorzitter van het Dagelijks Bestuur. Daarmee draagt Richard de Boer, burgemeester van Simpelveld, die de afgelopen drie jaar het voorzitterschap waarnam, de voorzittershamer over aan Roel Wever die vorige week benoemd werd als burgemeester van Heerlen. Hiermee neemt hij plaats achter de bestuurstafel van Parkstad waar hij eerder van 2001 tot 2005 directeur / secretaris was. Lees verder


 • Sluitende begroting 2021

  06 oktober 2020 - Het college van B&W biedt de raad een sluitende begroting 2021 aan. Ondanks flinke financiële tegenwind en grote onzekerheden door de coronacrisis, ligt er een begroting waarmee we kunnen blijven investeren in Heerlen. We gaan met hart en ziel de schouders onder de stad zetten. Dat is dan ook ons motto voor komend jaar: schouders eronder! Lees verder


 • College wijst subsidie toe aan Stichting Stadsrevisie ‘aSta’

  06 oktober 2020 - Heerlen is begonnen aan een groot project van stedelijke vernieuwing. Om het centrum nog aantrekkelijker te maken en te behouden voor wonen, werken en recreëren is een belangrijk thema de toekomstige stadsuitstraling. Het college heeft vandaag de Stichting Stadsrevisie ‘aSta’ een subsidie toegekend van €65.000 om het bestaande centrumbeeld aan te pakken. Lees verder


 • Gemeenteraad naar Bernardinuskapel

  02 oktober 2020 - De gemeenteraad van Heerlen gaat vergaderen in de kapel van het Bernardinuscollege aan de Akerstraat. De eerste vergadering zal zijn op woensdag 11 november. Dit hebben de gemeente en de stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg afgesproken. Lees verder


 • Eén Social Return aanpak voor heel Zuid-Limburg

  01 oktober 2020 - Waar voorheen per regio invulling werd gegeven aan het Social Return-vraagstuk, wordt er in de toekomst door alle Zuid-Limburgse gemeenten één gezamenlijk beleid gevoerd. Zuid-Limburg is een bedrijvige regio waar iedereen de mogelijkheid zou moeten krijgen om te kunnen werken. Via Social Return krijgen mensen die kans. Het idee is simpel: bij grotere aanbestedingen vragen gemeenten aan leveranciers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten bij de uitvoering van de opdracht. Lees verder


 • Werkzaamheden Terhoevenderweg

  01 oktober 2020 - Er zijn werkzaamheden aan het tankstation aan de Terhoevenderweg tussen de Willem Barentszweg en Oranjeboomstraat. Op momenten dat er aan de luifel wordt gewerkt, is het noodzakelijk de Terhoevenderweg in de richting van Hoensbroek (noordelijke richting) af te sluiten. De overige tijd kan het verkeer gewoon doorrijden en hoeft u alleen uw snelheid te verlagen ter plaatse van de werkzaamheden. Lees verder