Foto van de Balie gemeente

Nieuwsoverzicht

Publieksbalie stadhuis vanaf 2 november in Parkstad Limburg Theater

28-10-2020 - Door de werkzaamheden voor de nieuwbouw van het stadskantoor kan de balie in het Stadhuis niet op de huidige locatie in het stadhuis blijven. De balie verhuist daarom tijdelijk naar het Parkstad Limburg Theater, Burg van Grunsvenplein 145 in Heerlen. Vanaf maandag 2 november kunt u voor onder andere uw paspoort, rijbewijs of aangifte geboorte terecht op de nieuwe locatie.

Lees meer

 • Fietsverbinding Heuvelland-Parkstad

  29 juni 2020 - Gemeenten Gulpen-Wittem, Heerlen en Voerendaal, Waterschap Limburg en Provincie Limburg tekenen vandaag in het provinciehuis een overeenkomst voor het project ‘Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland-Parkstad’. Wethouder Pierre Verbraak van Voerendaal: "Het geld is geregeld, het ontwerp is gereed. Aan de slag nu met de uitvoering zodat er over 2 jaar een mooi en veilig fietspad ligt tussen Parkstad en het Heuvelland en wateroverlast bestreden wordt." Lees verder


 • Werken Oud Rennemig

  26 juni 2020 - In de wijk Oud Rennemig wordt nieuwe riolering aangelegd. Daarna worden de wegen opnieuw ingericht. Daardoor wordt de buurt mooier en kunnen de bewoners er met meer plezier wonen. Het gaat om de Westerstraat, Schroetenstraat, Beekstraat, Middenstraat, Eerste Oosterstraat en Tweede Oosterstraat. De voetpaden tussen deze straten en de verbindingsweg tussen de Middenstraat en Tweede Oosterstraat worden ook aangepakt. Lees verder


 • Roel Wever als eerste aanbevolen

  24 juni 2020 - De gemeenteraad van Heerlen heeft de heer Roel Wever als nummer 1 aanbevolen voor de invulling van de functie van burgemeester in Heerlen. In totaal heeft de raad twee kandidaten op de aanbevelingslijst geplaatst. Kandidaat nummer 2 wordt om privacy redenen niet bekend gemaakt. Dit is zo voorgeschreven. Lees verder


 • Experiment gesloten coffeeshopketen

  18 juni 2020 - Op 1 juli start een nieuwe fase voor het experiment gesloten coffeeshopketen. Heerlen meldde zich in 2019 hiervoor aan. Op 1 juli treedt de wet in werking die het experiment mogelijk maakt en start formeel de voorbereidingsfase. Vanaf dat moment kunnen ondernemers die de legale hennep willen kweken zich ook aanmelden om in aanmerking te komen voor een vergunning. Lees verder


 • Toegang tot Romeinse versterking ontdekt in Heerlen

  10 juni 2020 - Naar aanleiding van rioleringswerkzaamheden is er archeologisch onderzoek gedaan op het Tempsplein in Heerlen. Dit onderzoek heeft bijzondere informatie opgeleverd. Naast resten van bewoning, ambacht en verkeer troffen archeologen ook verdedigingsresten aan die voor Nederlandse begrippen zeer uniek zijn. Lees verder


 • Vakantie? Ga wijs op reis!

  04 juni 2020 - De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend zijn. Met vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, luidt het advies van het kabinet: bereid u goed voor en informeer uzelf. Lees verder