Nieuwe noodverordening per 14 oktober 2020

14 oktober 2020 Naar aanleiding van de landelijke lijn is de noodverordening die vanaf 14 oktober van kracht is binnen Veiligheidsregio Zuid-Limburg aangepast. De landelijke maatregelen gelden in elk geval voor de komende twee weken. Op basis van de nieuwe noodverordening wordt gehandhaafd.

Op de site van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg vindt u de nieuwe noodverordening.

corona update 55