Nieuwe noodverordening per 18 november 2020

19 november 2020 Naar aanleiding van de landelijke lijn is de noodverordening die vanaf 18 november van kracht is binnen Veiligheidsregio Zuid-Limburg aangepast. Hierin zijn de maatregelen opgenomen die op dinsdag 17 november tijdens de persconferentie zijn afgekondigd. Op basis van de nieuwe noodverordening wordt gehandhaafd.

Op de site van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg vindt u de nieuwe noodverordening.

corona update