PGB Jeugd Wmo en coronamaatregelen

21 juli 2020 Maatregelen vanaf 1 juli, nu zorg en ondersteuning weer kan worden opgepakt.

Nu de zorg en ondersteuning, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen weer opgestart wordt, heeft dit gevolgen voor pgb-houders (Jeugd en WMO).

Niet-geleverde zorg wordt niet meer doorbetaald

Voor alle soorten pgb’s (Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw) geldt, dat niet-geleverde zorg vanaf 1 juli niet meer doorbetaald en gedeclareerd kan worden.

Ingeplande, niet-geleverde zorg van vóór 1 juli kan na die datum nog wel gedeclareerd worden.

Doorbetalen niet-geleverde zorg: er zijn uitzonderingen

In een aantal gevallen mag nog wel worden doorbetaald voor niet-geleverde zorg. Hier worden de bestaande maatregelen dus verlengd, inclusief de voorwaarden voor budgethouders en zorgverleners. Voor de Wmo en Jeugdwet betreft dit sociaal, recreatief vervoer (zoals de regiotaxi): deze mag dus ook na 1 juli nog gedeclareerd en betaald worden als deze niet-geleverd is. Deze afspraak geldt tot en met 31 augustus. Het gaat om vraagafhankelijke, niet-planbare ritten bijvoorbeeld om te winkelen of op bezoek te gaan.

De maatregel ‘Extra Kosten Corona' wordt verlengd

Voor pgb-houders die extra kosten maken door de coronacrisis is er een mogelijkheid om extra budget aan te vragen, onder de noemer Extra Kosten Corona (EKC). Deze maatregel is verlengd tot en met 31 december 2020. Hiervoor geldt een apart aanvraagproces.

Op de website van de VNG staat meer informatie over deze maatregelen.

update 50