Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Verlengde maatregelen zelfstandige ondernemers

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot en met 30 juni 2021. De verlengde regeling (Tozo 3 en 4) loopt van 1 oktober tot en met 30 juni 2021.

Tozo 3 aanvraag indienen

Via onderstaande link online een aanvraag indienen voor de Tozo 3 of een verlenging aanvragen als u nu ook al een tozo-uitkering ontvangt. U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. U kunt een aanvraag doen met betrekking tot de maatregelen inkomensondersteuning levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal.

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u nog niet voorbij. Het duurt wellicht nog een tijd voordat u weer voldoende opdrachten of bestellingen krijgt. Of uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen voordat u genoeg geld binnenkrijgt zodat u alle maandelijkse kosten weer kunt betalen. Daarom kunt u mogelijk langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Wanneer kan de verlenging ingaan?

U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen vanaf 1 oktober 2020 voor maximaal 9 maanden. De verlenging loopt tot 1 juli 2021. U kunt de Tozo 3 uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 december of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

Hoe lang duurt de verlenging?

De verlenging van de Tozo-uitkering loopt tot 30 juni 2021.

Kunt u met terugwerkende kracht verlengen?

In tegenstelling tot bij Tozo 1 en 2 kunt u de uitkering bij Tozo 3 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

 • Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Op 15 december 2020 kunt u dus aanvragen vanaf 1 december 2020.

U kunt vanaf december 2020 geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande maanden.

Wat zijn de voorwaarden om verlenging van de Tozo te krijgen?

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag gelden nu ook. Vanaf 1 april 2021 kan een vermogenstoets worden ingevoerd. Dit betekent dat de regels mogelijk vanaf 1 april 2021 veranderen en u geen recht meer heeft op de Tozo als u te veel vermogen heeft. Als er een wetswijziging komt, leest u dit op deze website.

Inkomen van uw partner

Heeft u een partner? Dan telt voor de verlenging van de uitkering ook het inkomen van uw partner mee.

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent OF
 • op hetzelfde adres woont
  EN:
 • samen een huishouden heeft;
 • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
 • samen een kind heeft;
 • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend OF
 • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Aflossen bedrijfskapitaal Tozo

In de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is momenteel geregeld dat zelfstandig ondernemers de lening voor bedrijfskapitaal Tozo per 1 januari 2021 dienen af te lossen. Door de voortdurende coronacrisis zijn veel zelfstandig ondernemers echter nog niet in staat om vanaf die datum aan hun aflossings- en renteverplichtingen te voldoen. Daarom heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten om de aanvang van de terugbetalingsverplichting met een half jaar op te schuiven: van 1 januari 2021 naar 1 juli 2021.

Dit uitstel geldt voor alle Tozo-leningen, ongeacht het moment van verstrekking. Tevens wordt voor alle Tozo-leningen de looptijd (de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald) met zes maanden verlengd van 3 jaar tot 3,5 jaar. Gedurende de maanden januari 2021 tot en met juni 2021 wordt tevens geen rente opgebouwd.

Uitbetaling

De betaling van de Tozo3-uitkering is op een ander moment dan dat u van ons gewend bent. Wij betalen de uitkering uiterlijk op de 15e van de volgende maand. Dit betekent dat u de uitkering over de maand oktober op 15 november 2020 ontvangt en de uitkering over de maand november op 15 december 2020. We realiseren ons dat deze betaling 14 dagen later is dan u van ons gewend bent. We doen dit, omdat we u een uitkering voor maximaal 9 maanden toekennen en we uw overig inkomen over die maand willen weten. De Tozo-uitkering is een aanvulling op dit inkomen.


Maandelijks opgave van uw inkomen nodig

Geef uw eigen inkomen (en dat van uw partner) inkomen NA afloop van elke maand vóór de 7e dag van de volgende maand met het Statusmutatieformulier (SMF) aan ons door. U kunt het SMF online invullen, samen met de gevraagde bewijsstukken. Vermeld hierbij uw klantnummer. Doet u dit niet, dan ontvangt u die maand geen uitkering. Levert u de gegevens later in, dan krijgt u later betaald.

Geef ook andere wijzigingen tijdig door met het SMF

Doe dit als u bijvoorbeeld:

 • stopt met uw onderneming;
 • gaat samenwonen of scheiden; of
 • gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland.

Voor vragen over de Tozo kunt u contact opnemen met de collega’s van het Ondernemershuis.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.