Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

1,9 miljoen extra voor cultuursector Heerlen

Deze extra middelen worden ingezet om de culturele infrastructuur in stand te houden. Makers en culturele instellingen worden ook in 2021 gesteund. Door vernieuwende initiatieven te stimuleren. Om culturele organisaties of initiatieven beter zichtbaar of toekomstbestendiger te maken. En om vooruitstrevende samenwerkingen tussen culturele instellingen en/of verenigingen mogelijk te maken. Ook worden amateurkunstenverenigingen en culturele instellingen worden gecompenseerd voor in 2020 geleden schade.

Van het beschikbare bedrag komt 1,5 miljoen van het ministerie van OCW en de rest van het ministerie van BZK. In de besteding van de gelden zijn gemeenten vrij, maar Heerlen heeft besloten deze middelen ook daadwerkelijk in cultuur te investeren en de culturele sector overeind te houden. Begin volgend jaar wordt in overleg met de cultuursector gekeken hoe de middelen precies worden ingezet.

Wethouder Jordy Clemens is blij met deze extra steun van het rijk. “Cultuur is een belangrijke pijler voor de aantrekkelijkheid van een stad. Wij hebben daar de afgelopen jaren dan ook flink in geïnvesteerd. En met succes! Naast de middelen die we zelf hebben vrijgemaakt, helpt de rijksbijdrage om de financiële schade te beperken. Maar nog veel belangrijker om vernieuwing mogelijk te maken, zodat we ook in de toekomst een mooi cultureel aanbod voor onze regio kunnen blijven bieden.”

Datum nieuwsbericht

8 december 2020

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.