Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Begroting 2019

In Heerlen doen we er alles aan om perspectief te bieden aan onze bewoners.

Trots op wat we bereikt hebben

Dat is een grote sociale en economische opgave die voorop staat. Ook in tijden van financiële problemen zoals nu. De afgelopen jaren zijn we tot aan de grenzen gegaan van onze financiële mogelijkheden om onze stad sterker te maken. Daarmee hebben we resultaten bereikt die hard nodig waren. Daar zijn we trots op.

Aanpak financiële problemen

We pakken de financiële problemen langs drie sporen aan. Om te beginnen beperken we het tekort in 2018. In april dit jaar was de prognose 15 miljoen negatief. Dat hebben we kunnen terugbrengen tot een niveau waarmee we een sluitende begroting voor 2019 kunnen presenteren. Daarnaast brengen we een structureel en reëel evenwicht in de begroting. Door het acres, nieuwe bezuinigingen en ombuigingen zijn de begrotingen voor de komende jaren sluitend. En we brengen het weerstandsvermogen binnen deze bestuursperiode op orde. Wij doen substantiële stortingen in de algemene reserve, waardoor deze in 2020 weer positief is. Die stortingen kunnen we doen door een meerjarig bezuinigingsprogramma. Zo brengen we het weerstandsniveau in 2021 weer op het met de raad afgesproken peil.

Meerjarig begrotingssaldo

Jaar
2019
2020
2021
2022
x €1.000,-
0
161
95
4.492

Meerjarig vanaf 2021

Onze maatregelen om de financiële problemen aan te pakken samen met de ontwikkeling van het gemeentefonds leiden ertoe dat er vanaf 2021 meer ruimte ontstaat voor onze nieuwe ambities. De komende jaren gebruiken we voor de voorbereidingen.

U kunt de totale begroting, het bijlagenboek en de begroting in 1 Oogopslag downloaden.

Begroting 2019

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.