Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Begroting 2020

Een sluitende begroting en we hebben ons herstelplan conform afspraak uitgevoerd.

Samen de vruchten plukken

Dit is de tweede begroting van deze bestuursperiode die midden 2018 begonnen is. Een nieuw jaar met nieuwe kansen, ambities en uitdagingen.

Grote vorderingen

Ons knokken in het sociaal domein pakt goed uit. We hebben de top 10 van armste gemeenten verlaten. Maatwerk en jarenlange inzet met een eigenwijze visie zijn, tegen de landelijke stroom in, in de cijfers te zien. Het aantal burgers dat in armoede leeft is meer gedaald dan het landelijk gemiddelde, bij ons met 38%, landelijk met 24%. En we verwachten de komende jaren meer grip te krijgen op de financiën in het sociaal domein.

Centrumaanpak

Ons centrum wordt steeds aantrekkelijker. Er wordt hard aan gewerkt op verschillende plekken tegelijkertijd met als een van de belangrijke doelen de economische kracht van het centrum te vergroten. En een kroon op de afgelopen jaren is natuurlijk het Maankwartier dat we 31 augustus 2019 geopend hebben.

De economie

We zien bedrijventerreinen steeds voller worden. Onze Brightlands Smart Services Campus is volop in ontwikkeling. En een belangrijke voorwaarde voor economisch succes: een vlotte verkeersverbinding is met de buitenring ook gerealiseerd.

Culturele ontwikkelingen

Onze culturele stad wordt ook steeds interessanter. Cultura Nova kan zich qua kwaliteit en bezoekersaantallen meten met Oerol. We werken aan een uitbreiding van de nieuwe Nor. De Royal wordt weer in gebruik genomen.

Nog meer aandacht

De komende jaren gaan we voort op de ingeslagen weg en geven we met een programmatische aanpak nog meer aandacht aan:

• Duurzaamheid
• Burgerbetrokkenheid en lokale democratie
• De Omgevingswet
• Arbeidsmarkt en economie.

U kunt de Begroting 2020 downloaden (Download pdf).

 
Begroting 2020

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.