Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Begroting 2017 - Urban en sociaal

We houden de flow vast. Heerlen is de centrumstad van deze regio. Een stad in beweging.

Mogelijk van grote betekenis voor de regio zijn de stappen die we nu zetten ten behoeve van de samenwerking met Landgraaf. Deze kunnen met twee tussenvarianten in 2017 leiden tot een zeer lichte vorm van samenwerking tot de meest vergaande: een fusie. Het onderzoek naar de samenwerking gebeurt zonder vooringenomen standpunten en vooraf wordt geen enkele conclusie uitgesloten. De gemeentebesturen zijn zelfs bereid hun eigen positie ter discussie te stellen, wanneer dat voor onze burgers en de samenleving beter is.

Meerjarig sluitende begroting

Een steeds weerkerende opdracht is te zorgen voor een meerjarig sluitende begroting. Dat is met de opstelling van de begroting voor 2017 gelukt. Waar de begroting 2016 en de kaderbrief 2017 op onderdelen nog een tekort lieten zien, is zowel de begroting voor 2017 als de meerjarige doorkijk sluitend.

Die gezonde basis hebben we gecreëerd door een combinatie van besparingen en organisatorische alternatieven zoals het afromen van niet of te weinig gebruikte reserves, het efficiënter uitvoeren van taken en slimmer inkopen. De gemeentelijke inkomsten bewegen mee met de landelijke economie omdat de rijksuitkeringen daarvan afhankelijk zijn. Dat houdt in dat de gemeente altijd moet anticiperen. Dat is jaarlijks terug te zien in de gemeentelijke begroting. De afgelopen jaren hebben we gewerkt met krimpende inkomsten. Nu staat de economische barometer landelijk op beter weer en dat zien we terug in de rijksbegroting.

De septembercirculaire bracht op de valreep ook goed nieuws met in de jaren 2019 en 2020 belangrijke meevallers. Wij kiezen ervoor om deze overschotten zoveel mogelijk in te zetten ten behoeve van toekomstige taakstellingen en tegenvallers.

Ruimte voor ontwikkelingen

De ruimte voor ontwikkelingen hebben we weten te handhaven. En veel belang hechten wij aan de lopende initiatieven en samenwerkingen. Een greep uit de concrete plannen voor 2017 en verder:

  • We reserveren € 10 miljoen om samen met onze samenwerkingspartners IBA en de Provincie Limburg maar liefst € 30 miljoen in het stadscentrum te kunnen investeren.
  • We werken met onze partner Provincie Limburg aan grensoverschrijdende treinverbindingen voor personenvervoer. De regio wordt beter ontsloten wat weer nieuwe kansen met zich meebrengt. Het nieuwe station in ons Maankwartier wordt dan een internationaal verkeersknooppunt.
  • De noordkant van het Maankwartier komt nu al tot leven. Het komende jaar gaan we samen met onze partners de zuidkant vormgeven.
  • In vervolg op de brede maatschappelijke voorzieningen in Molenberg en Hoensbroek gaan we de bouw van nog twee BMV's starten in Hoensbroek Zuid en in MSP. Daarnaast beginnen we met de restauratie/vernieuwbouw van het Sint Janscollege, de school met beeldbepalende betekenis voor Hoensbroek.
  • De ontwikkeling van het Romeins kwartier in onze stad. Het meer en beter laten zien van dit stuk Heerlense geschiedenis kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het centrum.
  • Het uitwerken van de transformaties in de zorg die de drie decentralisaties met zich meebrengen. Een kwalitatieve evolutie in de lokale zorg, door een cultuuromslag bij burgers en samenwerkingspartners en een efficiëntere organisatie. Kenmerkend voor de visie van Heerlen is daarbij dat we altijd de samenwerking zoeken en dat we bepaalde zorg anders gaan inkopen. De samenwerking op economisch en onderwijskundig vlak in de Smart Services Campus met APG, Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg heeft een directe en concrete invloed op de Heerlense economie. In termen van ontwikkelingspotentieel voor zowel bedrijven als het onderwijs. Een innoverend initiatief dat een zichzelf vernieuwende stad waardig is. Daarnaast biedt de medische logistiek veelbelovende kansen voor nieuwe werkgelegenheid op onder andere Trilandis en Avantis.

U kunt de documenten in pdf downloaden

Begroting 2017

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.