Een ander helpen of hulp nodig?

Het sociaal buurtteam van de gemeente helpt u als u vragen heeft op het gebied van opvoeden en opgroeien, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid of WMO. Maar er zijn ook landelijke initiatieven die u kunnen helpen bij het zoeken of bieden van hulp. Ze helpen u in contact te komen met mensen of bieden informatie aan. Twee voorbeelden:

Wehelpen.nl

Via de website wehelpen.nl is het mogelijk om in contact te komen met mensen in de buurt. De site geeft de mogelijkheid om in de eigen buurt hulp aan te bieden of hulp te vragen. Misschien wilt u wel de hond van de buurman uitlaten als hij ziek is, of de tuin onderhouden van de buren aan de overkant, meldt u dan aan. Hulp nodig? Zoek dan welk aanbod er is. Mantelzorgers kunnen ook op de website terecht om hulp en ondersteuning te organiseren en regelen.  

Bekijk de website van Wehelpen.nl.

Samendementievriendelijk.nl

Heel veel mensen weten niet wat ze moeten doen als ze iemand met dementie tegenkomen of als iemand in de familie dement wordt. In Nederland zijn er ongeveer 300.000 mantelzorgers, die zorgen voor iemand met dementie. Hoe kunnen we allemaal helpen?

Bekijk de website van Samendementievriendelijk.nl