Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Begroting 2018 - meerjarig sluitend

Heerlen centrumstad, sociaal en innovatief. We presenteren opnieuw een meerjarig sluitende begroting.

Heerlen heeft zich verder ontwikkeld als de centrumstad van deze regio. Met een nieuw profiel van urban beleving waarin tegelijkertijd het sociale gezicht van groot belang blijft. Onverminderd belangrijk is de lopende fusie met Landgraaf. Want door vergroting van de schaal wordt het mogelijk om de hardnekkige achterstanden in de regio sneller en effectiever aan te pakken.

Effect groei nog niet voelbaar in 2018

Economisch hebben we wind mee. De economische groei trekt naar verwachting aan tot 3,3%. Als gemeentelijke overheid profiteren we daar echter niet direct van. Omdat de effecten van macro-economische tendensen de overheid altijd vertraagd bereiken. Daarnaast weten we dat de bezuinigingen in het sociaal domein, op het terrein van de decentralisaties, de komende jaren zullen toenemen. Aangezien het sociale domein meer dan de helft van onze begroting beslaat, zullen we dat de komende jaren zeker voelen.

Financieel

De meerjarige begroting die we presenteren is sluitend. In de kaderbrief 2018 heeft u kunnen zien dat we daartoe ook dit jaar nog hebben moeten bezuinigen. Dat hebben we kunnen doen zonder de strategische prioriteiten van deze bestuursperiode aan te tasten. Heerlen werkt onverminderd aan een sociale, vitale en leefbare stad en regio.

Lokale lastendruk en de lokale lastenmeter

De lokale lastendruk in Heerlen is minder gestegen dan de inflatie. Om bewoners en ondernemers snel inzicht te bieden in de lokale heffingen in Heerlen is er een digitale lokale lastenmeter ontwikkeld. Op de website van de lokale lastenmeter kan een bewoner of een ondernemer heel gemakkelijk uitrekenen wat de eigen lokale lasten in Heerlen zijn.

Een greep uit de agenda voor 2018

Aan het begin van een bestuursperiode legt het college de ambities voor de komende vier jaar vast in een coalitieakkoord en strategische afspraken. Hieronder vindt u een greep uit de onderwerpen die in 2018 op de agenda staan.

  • Uitvoering van IBA projecten. De slottentoonstelling in 2020 komt in zicht en als projecttrekker gaan wij in 2018 verder aan de slag met projecten die in Heerlen worden uitgevoerd of voorbereid.
  • De Brightlands Smart Services Campus brengt een nieuw economisch gezicht waarvoor wij via het Ondernemershuis nog meer acquisitie gaan uitvoeren bij smart-services bedrijven.
  • In het arbeidsmarktbeleid zetten we het succesvol gebleken rechtstreeks afspraken maken met werkgevers voort.
  • Cultureel Erfgoed met het Romeins Kwartier en het inrichten van het archeologisch depot en culturele ontwikkeling met de uitbreiding van de Nieuwe Nor.
  • Veel energie steken we in een kwalitatieve ontwikkeling in de lokale zorg, door een cultuuromslag bij burgers en samenwerkingspartners en een efficiëntere organisatie. Kenmerkend voor de visie van Heerlen is daarbij dat we altijd de samenwerking zoeken en streven naar onderling vertrouwen en partnerschap. Daarnaast wordt het kindpakket verder ontwikkeld met de middelen vanuit het gemeentefonds.
  • In de Retail en Leisure ligt de focus in 2018 nadrukkelijk op Heerlen-centrum: het visitekaartje voor stad en regio en daarmee een belangrijke motor voor lokale economie en werkgelegenheid. Speciale aandacht is er voor de situatie in Hoensbroek.
  • Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe huisvesting voor de ambtenaren waarbij centraal staat dat de samenwerking tussen burgers en ondernemers en gemeente maximaal gefaciliteerd moet worden. Ontmoeting mogelijk maken is de drijvende kracht achter de nieuwe huisvesting.
  • De samenwerking tussen Aken en Heerlen, in 2017 hernieuwd, wordt verder geïntensiveerd. De steden vullen elkaar aan én lijken op elkaar. Een vruchtbare bodem voor samenwerking op de thema’s digitalisering, onderwijs, verduurzaming energie, cultuur, toerisme en ontwikkeling binnensteden en mobiliteit.
  • In 2018 wordt de nieuwe wijkgerichte aanpak op het gebied van veiligheid verder ontwikkeld. Burgerparticipatie en buurtveiligheid staan centraal. Het project Veilig uitgaan wordt in 2018 verder uitgerold in samenspraak met bezoekers, horeca en omwonenden.
  • Het doortrekken van de intercityverbinding Amsterdam-Eindhoven-Heerlen tot Aachen Hauptbahnhof blijft ook in 2018 speerpunt. Omdat het een verbinding oplevert met de Duitse universiteitsstad en een directe aansluiting op het Europese net van hogesnelheidslijnen.

U kunt de totale begroting, het bijlagenboek en de begroting in 1 Oogopslag downloaden.

Begroting 2018

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.