Detailhandel (beleid)

Heerlen is van oudsher koopstad met een grote hoeveelheid winkels. Net als in heel Nederland heeft echter ook Heerlen te maken met de snelle ontwikkelingen in de detailhandel, de gevolgen van de laagconjunctuur en de veranderende bevolkingssamenstelling. Tegelijkertijd willen we graag goede voorzieningen voor onze inwoners behouden, een vitale winkelstructuur waar de ondernemers goed kunnen ondernemen en waar veel mensen een baan kunnen vinden.

Om deze redenen is het nodig om keuzes te maken waar winkels wel nog toekomstperspectief hebben en waar niet. Samen met de andere Parkstadgemeenten, die voor dezelfde uitdaging staan, is in 2011 de Retailstructuurvisie 2010-2020 Parkstad Limburg vastgesteld. Deze visie heeft aangewezen welke de levensvatbare winkelvoorzieningen zijn. Gekozen is voor een netwerkstructuur op basis van clusters; een cluster staat namelijk sterker dan een solitaire winkel en is als collectief aantrekkelijker voor de consument. Daarbij is natuurlijk uitgegaan van de bestaande winkelclusters. Daarnaast is een verschil gemaakt tussen de verschillende soorten bezoekmotief van klanten: winkelen als uitje (dagje shoppen), doelgericht winkelen of de dagelijkse boodschappen doen.

Clusters

Dit heeft geleid tot de volgende verdeling van clusters:

  1. Voor winkelen als uitje (dagje shoppen) is Heerlen-centrum aangewezen als hét centrum voor Parkstad.
  2. Voor doelgericht winkelen is de Woonboulevard aangewezen voor het thema in en om het huis, terwijl de Rodaboulevard in Kerkrade het thema ‘sport en leisure’ heeft. 
  3. Voor het doen  van de dagelijkse boodschappen zijn wijk- en buurtclusters aangewezen.

Download de Retailstructuurvisie 2010-2020 Parkstad Limburg (download pdf).

Of zoekt u? Gerelateerde links: