Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Smart City: Een slimme stad zo doe je dat

Vandaag tekent Gemeente Heerlen samen met 50 partijen City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Digitalisering en technologisering veranderen de komende jaren regio’s, steden en dorpen in de hele wereld en dus ook in Nederland.

Om antwoord te geven op deze transitie, ondertekenen op donderdag 3 december 2020 staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (JenV) de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Dit doen zij samen met bestuurders van 16 gemeenten en 2 provincies, een waterschap, 15 bedrijven en 14 maatschappelijke organisaties. De komende twee jaar pakken de partners twaalf complexe smartcityvraagstukken op om de smart city verder te brengen.

Waarom de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ Door internet en technologische toepassingen worden objecten en gebruikers daarvan in de fysieke ruimte met elkaar verbonden tot een intelligent netwerk. Alles en iedereen kan met elkaar communiceren. Afstand wordt daardoor minder relevant en de samenleving veel flexibeler. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen om steden duurzamer te maken. Maar het brengt ook risico’s op het gebied van privacy en democratie met zich mee. Om kansen te benutten en risico’s te vermijden, worden in deze City Deal goede afspraken gemaakt en nieuwe werkwijzen ontwikkeld. De deal richt zich op het veranderen van de processen die regio’s, steden en dorpen gebruiken bij het ontwerpen, inrichten, beheren en besturen.

Instrumenten voor de slimme stad

De City Deal ontwikkelt ten minste twaalf nieuwe instrumenten met als doel om processen te veranderen waarmee regio’s, steden en dorpen worden ontworpen, ingericht, beheerd en bestuurd. De instrumenten zijn haalbaar, schaalbaar en deelbaar, zodat ook andere steden ze kunnen benutten. En voldoen aan de Europese democratische waarden en bijdragen aan een leefbare stad zoals bedoeld in Sustainable Development Goal 11, vastgesteld door de Verenigde Naties en waarin staat dat steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam moeten worden. De instrumenten worden verzameld in een toolbox. Volgens Wim Willems, voorzitter van de bestuurlijke themagroep Smart City van de G40 en wethouder in Apeldoorn is dit een van de redenen waarom hij zo enthousiast is over de City Deal: “Als gemeenten optimaal willen profiteren van de kansen die digitalisering biedt, moeten ze samenwerken en niet allemaal zelf het wiel uitvinden. De City Deal biedt daartoe alle gelegenheid.”

Partner Gemeente Heerlen Aan de Citydeal doet ook de Gemeente Heerlen mee. Adriane Keulen, Wethouder Burgerbetrokkenheid, bekrachtigt het belang van de deelname: “Door digitalisering en robotisering verandert onze samenleving en onze manier van samen leven en communiceren. We moeten hier als stad op inspelen samen met alle betrokken partijen, maar zeker ook met onze inwoners. We gaan bekijken hoe we onze inwoners op een actieve wijze bij verschillende thema’s het beste kunnen betrekken. We onderzoeken hoe we het beste ervoor kunnen zorgen dat iedereen op de hoogte is van bestaande informatie en (toekomstige) ontwikkelingen. Niet iedereen is namelijk (voldoende) digitaal vaardig. We gaan deze vaardigheid zoveel mogelijk stimuleren en helpen inwoners om beter en veiliger om te kunnen gaan met internet en sociale media. Dit doen we in Heerlen onder andere in samenwerking met Schunck en de Open Universiteit. Ook stimuleren we activiteiten waar oudere en jongere Heerlenaren elkaar ontmoeten en helpen.”

Live ondertekening

Donderdag 3 december van 10.00 tot 12.30 uur kunt u live de ondertekening volgen van de City Deal ´Een slimme stad, zo doe je dat´. Meer informatie, het gehele programma en de livestream vindt u hier.

Datum nieuwsbericht

3 december 2020

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.