Woning voor ander doel gebruiken

Wilt u een woning gebruiken voor andere doeleinden dan wonen? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

U moet een omgevingsvergunning aanvragen als de andere manier van gebruiken van de woning niet past binnen het bestemmingsplan. Kijk daarom altijd of uw plannen passen binnen het bestemmingsplan.

Enkele veelvoorkomende voorbeelden van wijzigingen die strijdig zijn met het bestemmingsplan zijn:

  • de woonruimte tot bedrijfsruimte omvormen
  • de woonruimte tot winkel omvormen
  • meerdere woonruimten tot één woonruimte samenvoegen
  • de woning per kamer verhuren

Voor het slopen van uw woning moet u een melding doen op grond van het bouwbesluit. Als er sprake is van een rijksmonument of een woning die in een beschermd stads- of dorpsgezicht ligt, moet u een omgevingsvergunning aanvragen. 

Kosten

Voor de kosten van onderdelen van de omgevingsvergunning zie legesverordening 2020 titel 2.

Termijn

Bij eenvoudige aanvragen beslist de gemeente binnen 8 weken over uw aanvraag. Bij complexere aanvragen neemt de gemeente binnen 26 weken een beslissing.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie vindt u onder: Bezwaar indienen