Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Mariarade

Mariarade ligt in het noorden van Hoensbroek en grenst aan Treebeek (gemeente Brunssum) en aan Amstenrade (gemeente Schinnen).

Mariarade ligt in het noorden van Hoensbroek en grenst aan Treebeek (gemeente Brunssum) en aan Amstenrade (gemeente Schinnen).

De buurt heeft een goede voorzieningen met scholen, winkels en een gemeenschapshuis. Bewoners hebben met politie en gemeente een prioriteitenlijst opgesteld met onderwerpen die als eerste aangepakt moeten worden. We focussen op:

 • verkeersoverlast (waaronder parkeeroverlast en klachten over verkeerssituaties)
 • jeugdoverlast
 • drugsoverlast (o.a. hennepteelt)

Wat is er al aan gedaan?

 • Verkeers- en parkeeroverlast heeft doorlopend de aandacht van poltie en bureau handhaving. Zij zijn zichtbaar aanwezig op drukke momenten en waarnodig treden zij verbaliserend op.
 • Bureau Handhaving heeft bij de school meerdere ochtenden en avonden gehandhaafd.
 • Politie, bureau handhaving en jongerenwerk onderhouden nauw contact met diverse groepen jongeren en treden bekeurend op bij excessen.
 • De hekjes van het trapveldje naast Basisschool de Regenboog worden hersteld en er is extra aandacht vanuit Handhaving voor de parkeerplaats bij de kerk in Mariarade.
 • Begin 2018 is de parkeerplaats bij de kerk in Mariarade meegenomen in de jaarlijkse lichtschouw. Dit heeft ertoe geleid dat er extra verlichting wprdt geplaatst.
 • De straatcoaches zijn actief in Mariarade. Zij nemen bekende overlastplekken mee in hun rondes.
 • Op de Akkerweide heeft de politie een aantal aanhoudingen wegens drugs gedaan.
 • Woonpunt heeft verlichting opgehangen in achterpaden.
 • In de van Hövell tot Westerflierhof is een whatsapp groep in oprichting.

Kijk voor een volledig overzicht in het buurtplan van Mariarade (zie hierna).

Bewoners doen mee

In Mariarade helpen bewoners al actief mee om de buurt schoner, veiliger en prettiger te maken. Voorbeelden hiervan zijn:

 • SBWM en verenigingen in de buurt organiseren ieder jaar de Buurtdag Mariarade.
 • SBWM organiseert enkele keren per jaar Tent in de Wijk, waarbij ze in gesprek gaan met bewoners over de buurt.
 • Onder de naam Socio Voltaveld hebben bewoners van de Voltalaan en omgeving de handen ineen geslagen om van het veldje bij de Voltalaan een sociaal trefpunt te maken.

Heeft u nu zelf ook een idee hoe u de buurt veiliger kunt maken of wilt u meer informatie over bijvoorbeeld buurtpreventieteams? Neem dan contact met Wieteke Schroeders via tel. 14 045 of mail naar w.schroeders@heerlen.nl.

Meer info over de aanpak en de onderwerpen waar we in de buurt aan werken leest u in het buurtplan Mariarade.