Gebrookerbos

Inwoners gaan aan de slag met mooie initiatieven en brengen het ‘vonkje’ over op anderen. Hiermee toveren ze lege plekken om tot Gebrookerbos-pareltjes.

Initiatieven

Enkele voorbeelden van deze burgerinitiatieven zijn de VergetenGroenten-tuin in Hoensbroek of Droomplein De Wieër. Allemaal plekken die voorheen braak lagen maar waar nu gewerkt wordt in en met de natuur, waar ontmoeting plaats kan vinden of waar bijvoorbeeld een stadsboer zijn eigen bedrijf is gestart. Gebrookerbos groeit en bloeit.

Wat is Gebrookerbos?

Gebrookerbos is het netwerk van en rondom deze burgerinitiatieven. In Heerlen-Noord vallen er veel open of lege ruimtes in het landschap: groengebieden langs beken, oude mijngebieden, groeves, bedrijventerreinen die liggen te wachten op bedrijven, een lege strook waar ooit een mijnspoor liep, of voetbalvelden van clubs die vanwege de bevolkingsdaling gefuseerd zijn, of een plek waar een school of kerk gesloopt werd. Plekken die er nu 'verloren' bijliggen, worden omgetoverd door inwoners met mooie initiatieven. Zo vormen we niet iets nieuws op een lege plek, maar vormen we een bestaande plek om tot iets nieuws. Binnen de thema’s wildernis, toeristisch/recreatief netwerk en stadlandbouw is het voor burgers mogelijk om initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan de ontwikkeling van de buurt of wijk. Denk dan aan ontmoetingsplekken, een speeltuintje of een wandeling door de natuur.

Brooker

Burgerinitiatieven krijgen dus de ruimte om te ontwikkelen en te groeien. Hierbij worden zij gefaciliteerd door de Brooker. De Brooker zorgt voor informatie, inspiratie en verbinding tussen initiatieven, inwoners, gemeente en andere partijen die nodig zijn voor de ontwikkeling van een initiatief.

Ontmoeten en inspireren

Dankzij Gebrookerbos ontstaat ontmoeting en –direct of indirect- communicatie met elkaar en dat zorgt voor het onderling delen van goede ideeën, inspiratie en nieuwe plannen. Inwoners gaan zelf aan de slag.

Samenwerking

Gebrookerbos is een samenwerking van bewoners, en wordt ondersteund door de gemeente Heerlen, Open Universiteit, Neimed en IBA Parkstad.

Droomplein