Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Jaarrekening 2018

Het tekort dat de jaarrekening 2018 laat zien hebben we weten te beperken tot € 4,7 miljoen.

Wethouder Frank Simons: "Dat is binnen de grenzen die we in het financiële herstelplan met onze toezichthouder en de raad hebben afgesproken. Goed nieuws, maar onze reserve is nog niet op peil. Dat betekent dat het herstel van de financiële gezondheid opnieuw bovenaan de prioriteitenlijst staat."

Onze aanpak

We houden ons aan het herstelplan dat erop gericht is ons weerstandsvermogen weer op peil te brengen. Daarbij liggen we op koers. Voor 2019 leidt dat tot opnieuw ingrijpen in de financiën. Want zonder dat laat de tussentijdse rapportage in de Zomernota een tekort zien. En in het herstelplan hebben we afgesproken dat het resultaat over 2019 niet negatief kan zijn.

Tegelijkertijd gaat Heerlen altijd tot de grenzen van de financiële mogelijkheden voor haar bewoners. Onze visie is dat gemeenschapsgeld maximaal ten goede moet komen aan de samenleving. Er wordt ondertussen dus hard door gewerkt aan de ingezette programma’s.

En we zijn trots op de resultaten.

  • Onze moed bij de nieuwe financiering van de WMO wordt beloond. De verleende zorg sluit beter aan bij de behoefte van de Heerlenaar. We gaan dezelfde systematiek gebruiken in de jeugdzorg.
  • De aanpak van ons stadscentrum vordert gestaag. De sloop van het Schinkel en het oude Stadskantoor zijn na de zomer klaar, waarna begonnen kan worden met de bouw van het ontwerp van Mecanoo voor het nieuwe Stadskantoor. Het Maankwartier nadert voltooiing en we hebben bericht ontvangen dat het Rijk in onze regio gaat investeren met 40 mlj.
  • We zijn een eind op weg met onze visie op burgerbetrokkenheid.
  • We gaan alle thema’s rond duurzaamheid met elkaar verknopen in een programmaplan.
  • We hebben de basis gelegd voor vernieuwde economische samenwerking in Zuid-Limburg. Heerlen trekt het programma Onderwijs en Arbeidsmarkt. Met een nieuw re-integratie-instrument proberen we mensen die een zelfstandig beroep uitoefenen weer op de arbeidsmarkt te krijgen: Parttime ondernemen in de bijstand.

 U kunt de concept-stukken in pdf downloaden.

Jaarrekening 2018

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.