Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Verzoek over persoonsgegevens op basis van de Basisregistratie Personen (BRP)

In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens, zoals uw huidige adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. 
De gemeente houdt uw gegevens bij en gebruikt ze voor het uitvoeren van haar taken. De gegevens zijn niet openbaar. In de wet BRP is geregeld welke organisaties wel gegevens mogen ontvangen, bijvoorbeeld de belastingdienst of pensioenfondsen.

Op Mijn.overheid.nl kunt u uw persoonsgegevens inzien. Log in met uw DigiD. 

Op MijnOverheid  ziet u  de (overheids)organisaties die uw veranderde gegevens ontvangen (bijvoorbeeld uw verhuizing). Voor iedere (overheids) organisatie staat uitgelegd welke BRP-gegevens de organisatie mag gebruiken en voor welk doel.  Het gaat dan alleen om centraal opgeslagen gegevens. Gegevens die de gemeente deelt in lokale registraties ziet u niet.  vragen of opmerkingen over het gebruik van de BRP-gegevens? De site verwijst u naar (de website van) de organisaties die de gegevens gebruiken. 

Wilt u weten welke instellingen uw gegevens krijgen?  Kijk dan op de website: Wiekrijgtmijngegevens.nl 

Wilt u weten welke instellingen uw gegevens echt hebben opgevraagd? Vraag dan online een  Overzicht verstrekking BRP gegevens aan. 

Bij de gemeente kunt u uw gegevens ook inzien én wijzigen.

De gemeente gebruikt uw persoonsgegevens om haar taken uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een reisdocument of rijbewijs. 

U heeft een aantal rechten. Daarmee kunt u meer inzicht en controle krijgen over uw persoonsgegevens.
U kunt bij de gemeente controleren hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. U heeft het recht op:

  • Informatie. U kunt nagaan wie uw gegevens krijgen. kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid
  • Inzage. Welke gegevens van u staan geregistreerd
  • Verbetering, aanvulling of verwijdering van onjuiste persoonsgegevens.

Als uw gegevens niet in de BRP niet kloppen, moet u dit kunnen bewijzen. U moet ook kunnen aantonen wat de juiste gegevens zijn; bijvoorbeeld met een huwelijksakte.

Zijn uw persoonsgegevens gewijzigd? Dan moet u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen. Uw oude paspoort, ID-kaart of rijbewijs is niet meer geldig. Deze documenten moet u inleveren bij de gemeente. Als u de oude documenten wil bewaren worden ze door de gemeente ongeldig gemaakt voor u ze terug krijgt. 

  • gratis: het verzoek om inzage en correctie van uw persoonsgegevens
  • € 11,65: het uittreksel BRP - online aangevraagd
  • € 18,55: het uittreksel BRP - aan de balie of schriftelijk aangevraagd (2022)

Graag met pin betalen.

Zo vraagt u een verzoek over persoonsgegevens uit de basisregistratie personen aan:

  • Maak online een afspraak
  • Neem een geldig legitimatiebewijs mee

Wanneer u het verzoek doet namens een ander heeft u daarnaast het volgende nodig:

  • schriftelijke machtiging van die ander
  • kopie legitimatiebewijs van die ander

De gemeente verwerkt uw aanvraag binnen vier weken. 

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.