Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Verzoek over persoonsgegevens op basis van de Basisregistratie Personen (BRP)

In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens, zoals uw huidige adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. 
De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij en gebruikt dit voor het uitvoeren van haar taken. Persoonsgegevens uit de BRP zijn niet openbaar. Verschillende organisaties, zoals de belastingdienst of pensioenfondsen kunnen uw gegevens opvragen. De regels daarover liggen vast in de wet BRP.

Voor het inzien of aanpassen van uw gegevens in de BRP kunt u persoonlijk naar de gemeente komen. Maak daarvoor een afspraak. Of u vraagt online een overzicht verstrekking BRP gegevens aan. U logt in met uw DigiD.

U kunt uw gevens ook gratis inzien op Mijn.overheid.nl U moet inloggen met uw DigiD. 

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

De gemeente gebruikt uw persoonsgegevens om haar taken uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een reisdocument of rijbewijs. 

U heeft een aantal rechten. Daarmee kunt u meer inzicht en controle krijgen over uw persoonsgegevens.
U kunt bij de gemeente controleren hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. U heeft het:

  • recht op informatie, u kunt nagaan wie uw gegevens krijgen; kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid;
  • recht op inzage, welke gegevens van u staan geregistreerd;
  • recht op verbetering, aanvulling of verwijdering. Zit er een fout in uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan kunt u een verzoek tot correctie indienen. U moet dan wel aantonen dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Dit doet u met bewijsstukken, zoals bijvoorbeeld een huwelijksakte. 

U moet een verzoek bij de gemeente indienen. 

Voorwaarden

Als uw gegevens niet in de BRP niet kloppen, moet u dit kunnen bewijzen. U moet ook kunnen aantonen wat de juiste gegevens zijn.

Zijn uw persoonsgegevens gewijzigd? Dan moet u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen. Uw oude paspoort, ID-kaart of rijbewijs is niet meer geldig. Deze documenten moet u inleveren bij de gemeente. U kunt ze ook niet geperforeerd terug krijgen. 

Kosten

Een verzoek om inzage en correctie van uw persoonsgegevens is gratis. 

U betaalt € 11,00 (tarief 2019) als u het uittreksel BRP via internet (met DigiD) aanvraagt 
U betaalt € 17,50 (tarief 2019) als u het uittreksel BRP aan de balie of schriftelijk aanvraagt.

Graag met pin betalen.

Doen of meenemen

Zo vraagt u een verzoek over persoonsgegevens uit de basisregistratie personen aan:

  • Maak online een afspraak;
  • Neem eem geldig legitimatiebewijs mee.

Wanneer u het verzoek doet namens een ander heeft u het volgende nodig:

  • schriftelijke machtiging van betrokkene;
  • kopie legitimatiebewijs betrokkenen.

Wilt u weten welke instellingen uw gegevens krijgen? U kunt online een verzoek indienen. Of u kijkt op de website: Wiekrijgtmijngegevens.nl