Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Verzoek over persoonsgegevens op basis van de Basisregistratie Personen (BRP)

In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens, zoals uw huidige adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. 
De gemeente houdt uw gegevens bij en gebruikt ze voor het uitvoeren van haar taken. De gegevens zijn niet openbaar. In de wet BRP is geregeld welke organisaties wel gegevens mogen ontvangen, bijvoorbeeld de belastingdienst of pensioenfondsen.

Op Mijn.overheid.nl kunt u uw persoonsgegevens inzien. Log in met uw DigiD. 

Bij de gemeente kunt u uw gegevens ook inzien én wijzigen.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

De gemeente gebruikt uw persoonsgegevens om haar taken uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een reisdocument of rijbewijs. 

U heeft een aantal rechten. Daarmee kunt u meer inzicht en controle krijgen over uw persoonsgegevens.
U kunt bij de gemeente controleren hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. U heeft het recht op:

  • Informatie. U kunt nagaan wie uw gegevens krijgen. kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid
  • Inzage. Welke gegevens van u staan geregistreerd
  • Verbetering, aanvulling of verwijdering van onjuiste persoonsgegevens.

Voorwaarden

Als uw gegevens niet in de BRP niet kloppen, moet u dit kunnen bewijzen. U moet ook kunnen aantonen wat de juiste gegevens zijn; bijvoorbeeld met een huwelijksakte.

Zijn uw persoonsgegevens gewijzigd? Dan moet u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen. Uw oude paspoort, ID-kaart of rijbewijs is niet meer geldig. Deze documenten moet u inleveren bij de gemeente. Als u de oude documenten wil bewaren worden ze door de gemeente ongeldig gemaakt voor u ze terug krijgt. 

Kosten

  • gratis: het verzoek om inzage en correctie van uw
  • € 11,15: het uittreksel BRP - online aangevraagd
  • € 17,75: het uittreksel BRP - aan de balie of schriftelijk aangevraagd

Graag met pin betalen.

Doen of meenemen

Zo vraagt u een verzoek over persoonsgegevens uit de basisregistratie personen aan:

  • Maak online een afspraak
  • Neem een geldig legitimatiebewijs mee

Wanneer u het verzoek doet namens een ander heeft u daarnaast het volgende nodig:

  • schriftelijke machtiging van die ander
  • kopie legitimatiebewijs van die ander

Wilt u weten welke instellingen uw gegevens krijgen? U kunt online een verzoek indienen. Of u kijkt op de website: Wiekrijgtmijngegevens.nl 

Termijn

De gemeente verwerkt uw aanvraag binnen vier weken.