Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die in Heerlen wonen en niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld omdat het kind een blijvende handicap heeft of omdat de school te ver weg ligt. De gemeente zorgt dat deze leerlingen kunnen reizen naar de dichtsbijzijnde school die bij de leerling past.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Dit doet de gemeente door het geven van een vergoeding of in het aanbieden van aangepast vervoer:

 • een (brom-)fietsvergoeding per gereden kilometer;
 • een vergoeding openbaar vervoer;
 • een vergoeding voor begeleiding als een leerling zelfstandig kan reizen;
 • een kilometervergoeding voor het zelf halen en brengen van de leerling;
 • aangepast vervoer met een bus of taxi-bus.
  Uitgangspunt van de regeling is het geven van een vergoeding voor het reizen met het openbaar vervoer. Alleen bij uitzondering regelt de gemeente aangepast vervoer!
  Een aanvraag leerlingenvervoer bestaat uit:

  1. Aanvraagformulier Algemeen deel, en

  2. Deelformulier A is voor leerlingen die naar het Basisonderwijs (BAO), het Speciaal Basisonderwijs (SBO) en het Speciaal Onderwijs (SO) gaan,

  Óf deelformulier B is voor leerlingen die naar het Voortgezet Onderwijs (VO) of het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) gaan,

   3. Indien van toepassing, een Verklaringenformulier.

Voorwaarden

Uw kind komt niet zomaar in aanmerking voor een vervoersvoorziening. Het is afhankelijk van:

 • de afstand tussen de woning en de school;
 • de reistijd;
 • de leeftijd;
 • de mogelijkheden van de leerling, ook als het kind gehandicapt is (verstandelijk, lichamelijk of zintuigelijk);
 • de inzet van beide ouders.

Ga eerst na of uw kind geen recht heeft op een andere vergoeding, zoals de ov-jaarkaart.

Bent u ouder of verzorger van een leerling die voor 20 oktober 2014 naar het voortgezet speciaal onderwijs ging en nog steeds gaat? U valt onder een overgangsregeling. Voor leerlingen die later zijn ingestroomd geldt deze regeling niet. Meer informatie? Kijk bij de overgangsregeling leerlingenvervoer voortgezet speciaal onderwijs.

Kosten

De gemeente mag vragen om een eigen bijdrage, als uw kind aangepast vervoer nodig heeft. De gemeente Heerlen vraagt geen eigen bijdrage.

Doen of meenemen

Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor deze regeling? Dien dan elk jaar voor 1 juni de aanvraag bij de gemeente Heerlen in. U kunt dan bij toekenning op tijd gebruik maken van een vervoersvoorziening.

Termijn

De gemeente neemt, indien alle benodigde gegevens aangeleverd zijn, binnen 8 weken een besluit. De gemeente kan dit verlengen met 4 weken. Dit staat los van een eventuele opschorttermijn van de AWB artikel 4 lid 5.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.