Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Actief zijn en meedoen

Wilt u graag deelnemen aan activiteiten bij u in de buurt? Kunt u ondersteuning gebruiken om andere mensen te ontmoeten? Lukt het u bijvoorbeeld niet meer zelfstandig het huis uit te gaan. Of u bent eenzaam en maakt u moeilijk nieuwe vrienden. Vaak willen mensen uit uw omgeving, bijvoorbeeld familieleden en buren, helpen. Komt u er zelf niet uit? U kunt met dit soort vragen ook terecht bij het sociaal buurtteam bij u in de buurt.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Of u meldt zich met uw hulpvraag bij de gemeente. De gemeente gaat dan met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden. De gemeente kijkt naar wat u zelf kunt doen en waar mensen uit uw omgeving u bij kunnen helpen. Zoals voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. U kunt bijvoorbeeld koffie gaan drinken in een buurthuis. Of misschien kunt u vrijwilligerswerk gaan doen.

De gemeente kan u een maatwerkvoorziening aanbieden. Dit is bijvoorbeeld een scootmobiel, zodat u weer gemakkelijk ergens naar toe kunt. Maar er kan ook een dagbesteding voor u zijn. De gemeente heeft contracten afgesloten met zorgaanbieders in heel Parkstad. Het is mogelijk om in een andere gemeente dagbesteding te hebben. 

Kosten

De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Voor de hoogte van het bedrag kijkt de gemeente naar uw gezinssamenstelling, gezamenlijk inkomen en vermogen.

De bijdrage wordt berekend en vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor B.V. (CAK). Het CAK stuurt u een aparte brief waarin staat hoe hoog uw bijdrage is. Uw eigen bijdrage bedraagt maximaal € 17,50 (tarief 2019) per periode. Ook stuurt het CAK u een rekening met de gegevens die u nodig heeft om te kunnen betalen.

Voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau heeft de gemeente Heerlen met het CAK afgesproken dat zij geen eigen bijdrage hoeven te betalen.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website van het CAK: www.hetcak.nl

Op deze website kunt u zelf een berekening maken van de hoogte van uw eigen bijdrage.

Doen of meenemen

Komt u er zelf niet uit? Meld uw hulpvraag bij het sociaal buurtteam bij u in de buurt. U krijgt dan uitleg, advies of hulp. Deze medewerker kijkt samen met u op welke gebieden professionele hulp nodig is en wat u of uw omgeving zelf kunt doen. U maakt samen een ondersteuningsplan, waarin u de afspraken vastlegt. Dit plan heet 1Gezin 1Plan. Komt uit het gesprek dat u individuele of maatwerkvoorziening nodig heeft? Bijvoorbeeld hulp of begeleiding bij het huishouden. De medewerkers van het sociale buurtteam zorgen dan dat u de juiste voorzieningen krijgt.

U kunt ook een persoonlijk plan inleveren bij het sociale buurtteam, waarin u zelf aangeeft welke hulp u nodig denkt te hebben.  

U of iemand anders (bijvoorbeeld familielid of mantelzorger) kan ook voor u een vraag stellen aan het sociale buurtteam. Heeft u niemand in uw omgeving die u met de melding kan helpen? Neem contact op met organisaties die cliëntondersteuning bieden, zoals bijvoorbeeld MEE.

Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente. De gemeente bespreekt met u de volgende zaken:

  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?

Na het gesprek stelt de gemeentewerker een ondersteuningsplan op. Staat in het plan dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dien een aanvraag in bij de gemeente. Maak een keuze uit de gecontracteerde aanbieders die deze maatwerkvoorziening leveren.

Mogelijk kunt u ook in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget. 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw melding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.