archeologie werkplaats

Actueel

Tijdelijke archeologiewerkplaats in het Romeins Kwartier Heerlen

14-7-2020 - In de binnenstad van Heerlen wordt in de zomer van 2020 een leiding aangelegd om diverse gebouwen op het Mijnwater-netwerk aan te sluiten. Dat betekent dus: graafwerkzaamheden, dwars door het Heerlense Romeins Kwartier. Omdat in dit gebied al vaker Romeinse resten zijn gevonden, wordt het werk uitgevoerd onder archeologische begeleiding. En wie weet wat we ontdekken…?!

Lees meer

 • Roel Wever als eerste aanbevolen

  24 juni 2020 - De gemeenteraad van Heerlen heeft de heer Roel Wever als nummer 1 aanbevolen voor de invulling van de functie van burgemeester in Heerlen. In totaal heeft de raad twee kandidaten op de aanbevelingslijst geplaatst. Kandidaat nummer 2 wordt om privacy redenen niet bekend gemaakt. Dit is zo voorgeschreven. Lees verder


 • Caumerbeek kleurt per ongeluk groen

  23 juni 2020 - In de Onderste Caumer, ter hoogte van de Johannes de XXIII singel 16, is vorige week onderzoek gedaan naar een verstopping bij een overstort van een vijver daar. Toen is per ongeluk een grote hoeveelheid groene kleurstof in de beek terecht gekomen. De stof is niet schadelijk voor mens en dier en is biologisch afbreekbaar. Het is niet goed in te schatten hoe lang het duurt voordat de kleurstof helemaal uit de beek is verdwenen. Lees verder


 • Milieuvriendelijk slokje Heerlen of slokje Òs Gebrook

  23 juni 2020 - 10 nieuwe buitentaps in onze stad - Het aantal buitentaps wordt van 4 uitgebreid naar 14 taps. Dit gebeurt nog voor het eind van juni 2020. Het water uit de taps is van WML en hetzelfde veilige drinkwater als bij mensen thuis in de kraan. Met de buitentaps wil de gemeente het gemakkelijker maken voor mensen onderweg om gratis water te tappen. Het water uit deze taps is van WML en hetzelfde als thuis in de kraan. Lees verder


 • Bouwstart poppodium NIEUWE NOR

  19 juni 2020 - Op vrijdag 19 juni 2020 start de verbouwing en uitbreiding van de NIEUWE NOR. In de nieuwe grote zaal is straks plaats voor 650 bezoekers, een verdrievoudiging van de huidige capaciteit. Heerlen krijgt daarmee een zogenaamde ‘middenzaal’ waarmee een completer muziekaanbod kan worden bereikt. Lees verder


 • Experiment gesloten coffeeshopketen

  18 juni 2020 - Op 1 juli start een nieuwe fase voor het experiment gesloten coffeeshopketen. Heerlen meldde zich in 2019 hiervoor aan. Op 1 juli treedt de wet in werking die het experiment mogelijk maakt en start formeel de voorbereidingsfase. Vanaf dat moment kunnen ondernemers die de legale hennep willen kweken zich ook aanmelden om in aanmerking te komen voor een vergunning. Lees verder


 • Nieuwe noodverordening per 15 juni

  15 juni 2020 - De Rijksoverheid heeft de afgelopen periode vergaande maatregelen genomen om het coronavirus tegen te gaan. Vanaf maandag 15 juni gelden er nieuwe versoepelingen van de maatregelen. De voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft daarom een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze is vanaf maandag 15 juni van kracht en vervangt de noodverordening van 1 juni 2020. Lees verder


 • Vanaf 1 juli controle op hondenbezit

  11 juni 2020 - Vanaf 1 juli gaan controleurs in onze gemeente huis-aan-huis controleren op het bezit van honden. Dit gebeurt ieder jaar. Lees verder


 • Boetes uitgedeeld voor afval dumpen

  11 juni 2020 - De gemeente Heerlen zet fors in op illegale afvaldumpingen. Sinds 2 juni staan mobiele camera’s bij drie afvalclusters in de stad. In die tijd zijn in totaal 26 illegale dumpingen geconstateerd. In zes gevallen is inmiddels ook een boete uitgedeeld. Lees verder


 • Toegang tot Romeinse versterking ontdekt in Heerlen

  10 juni 2020 - Naar aanleiding van rioleringswerkzaamheden is er archeologisch onderzoek gedaan op het Tempsplein in Heerlen. Dit onderzoek heeft bijzondere informatie opgeleverd. Naast resten van bewoning, ambacht en verkeer troffen archeologen ook verdedigingsresten aan die voor Nederlandse begrippen zeer uniek zijn. Lees verder


 • Corona update voor sporters

  09 juni 2020 - Over de toegankelijkheid van binnensportaccommodaties, regels voor de buitensport en de vakantiesluiting. Nog geen duidelijkheid over compensatiemaatregelen Rijksoverheid. Lees verder