Foto van de Balie gemeente

Actueel

Publieksbalie stadhuis vanaf 2 november in Parkstad Limburg Theater

28-10-2020 - Door de werkzaamheden voor de nieuwbouw van het stadskantoor kan de balie in het Stadhuis niet op de huidige locatie in het stadhuis blijven. De balie verhuist daarom tijdelijk naar het Parkstad Limburg Theater, Burg van Grunsvenplein 145 in Heerlen. Vanaf maandag 2 november kunt u voor onder andere uw paspoort, rijbewijs of aangifte geboorte terecht op de nieuwe locatie.

Lees meer

 • Het supersteen project is een onderzoek naar een speciale steen voor het Romeins Kwartier Heerlen

  20 november 2020 - In heel Nederland wordt dezelfde stoeptegel gebruikt, zonder dat je ziet waar deze vandaan komt. Zou het niet mooi zijn als we voor Heerlen een steen hebben waar je kunt zien waar je bent, maar waar je ook kunt zien waar we vandaan komen? Samen met StudioStad, archeologen en keramisten is het project supersteen opgestart. Lees verder


 • Nieuwe noodverordening per 18 november 2020

  19 november 2020 - Naar aanleiding van de landelijke lijn is de noodverordening die vanaf 18 november van kracht is binnen Veiligheidsregio Zuid-Limburg aangepast. Hierin zijn de maatregelen opgenomen die op dinsdag 17 november tijdens de persconferentie zijn afgekondigd. Op basis van de nieuwe noodverordening wordt gehandhaafd. Lees verder


 • Werkzaamheden Demstraat - Professor Asserstraat

  18 november 2020 - Maandag 23 november starten wegwerkzaamheden bij de Demstraat – Professor Asserstraat te Hoensbroek. Een gedeelte van de Demstaat – Professor Asserstraat wordt geheel afgesloten. Lees verder


 • Afsluiting kruispunt Groene Boord - Gasthuisstraat in twee weekends

  17 november 2020 - Het kruispunt Groene Boord-Gasthuisstraat wordt tijdens twee weekends afgesloten voor verkeer. Dit gebeurt tijdens de weekends van vrijdagavond 27 november (vanaf 18.00 uur) t/m maandagochtend 30 november (tot 6.00 uur). En van vrijdagavond 11 december (vanaf 18.00 uur) t/m maandagochtend 14 december (6.00 uur) 2020. Lees verder


 • Heerlen sluit grondexploitatie Maankwartier met positief saldo af

  17 november 2020 - Met de realisatie van de kantoorvoorzieningen, de woningen, beide parkeergarages, het trein- en busstation, de groot- en kleinschalige winkelvoorzieningen en een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte is het project Maankwartier zo goed als voltooid. De financiële afwikkeling bereikt nu zijn definitieve afronding. Het college consta-teert dat er minder kosten zijn gemaakt dan tijdens de vaststelling van de grondexploitatie Maankwartier in 2018 waren geraamd. Hierdoor sluit de grondexploitatie met een positief resultaat van € 175.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. Lees verder


 • Afsluiting Pancratiusstraat

  16 november 2020 - De Pancratiusstraat wordt op 10, 11, 16 en 24 november 2020 afgesloten voor werkzaamheden bij poppodium de Nieuwe Nor. Lees verder


 • Loek Damen (OPH) nieuwe wethouder

  13 november 2020 - Loek Damen is donderdag 12 november beëdigd als nieuwe wethouder van de gemeente Heerlen. Tijdens dezelfde bijeenkomst is Wiel Gouders toegelaten als raadslid voor de OPH. Lees verder


 • Ongeveer 1,2 miljoen van Rijk voor huisvesting kwetsbare groepen

  11 november 2020 - De gemeente Heerlen ontvangt € 1.175.265 van het Rijk voor de huisvesting van kwetsbare groepen. Ongeveer de helft van dit bedrag gaat naar 21 Skaeve Husen, die verspreid over heel Parkstad worden gerealiseerd. De andere helft is bestemd voor de aanpak van overlast gevende kamerverhuur én voor mensen die op korte termijn op zoek zijn naar een woning, de zogenoemde spoedzoekers. Lees verder


 • Novembernota 2020

  10 november 2020 - In de Novembernota 2020 behandelen we de afwijkingen in kosten en opbrengsten ten opzichte van de begroting van dit jaar. Hierin staan zowel de positieve als de negatieve financiële ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2020, op basis van de inzichten tot en met september, inclusief grote afwijkingen uit oktober 2020. De Novembernota 2020 laat een positieve prognose zien van 2,8 miljoen euro. Lees verder


 • Bernardinuskapel officieel geopend als raadzaal

  06 november 2020 - De nieuwe, tijdelijke vergaderruimte van de gemeenteraad van Heerlen aan de Akerstraat is op vrijdag 6 november officieel in gebruik genomen door Ron Meijer, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Hij kreeg symbolisch de sleutels overhandigd door John Monsewije, voorzitter College van Bestuur van SVO|PL. Lees verder