foto spitsgracht

Nieuwsoverzicht

Toegang tot Romeinse versterking ontdekt in Heerlen

10-6-2020 - Naar aanleiding van rioleringswerkzaamheden is er archeologisch onderzoek gedaan op het Tempsplein in Heerlen. Dit onderzoek heeft bijzondere informatie opgeleverd. Naast resten van bewoning, ambacht en verkeer troffen archeologen ook verdedigingsresten aan die voor Nederlandse begrippen zeer uniek zijn.

Lees meer

 • Caumerbeek kleurt per ongeluk groen

  23 juni 2020 - In de Onderste Caumer, ter hoogte van de Johannes de XXIII singel 16, is vorige week onderzoek gedaan naar een verstopping bij een overstort van een vijver daar. Toen is per ongeluk een grote hoeveelheid groene kleurstof in de beek terecht gekomen. De stof is niet schadelijk voor mens en dier en is biologisch afbreekbaar. Het is niet goed in te schatten hoe lang het duurt voordat de kleurstof helemaal uit de beek is verdwenen. Lees verder


 • Milieuvriendelijk slokje Heerlen of slokje Òs Gebrook

  23 juni 2020 - 10 nieuwe buitentaps in onze stad - Het aantal buitentaps wordt van 4 uitgebreid naar 14 taps. Dit gebeurt nog voor het eind van juni 2020. Het water uit de taps is van WML en hetzelfde veilige drinkwater als bij mensen thuis in de kraan. Met de buitentaps wil de gemeente het gemakkelijker maken voor mensen onderweg om gratis water te tappen. Het water uit deze taps is van WML en hetzelfde als thuis in de kraan. Lees verder


 • Bouwstart poppodium NIEUWE NOR

  19 juni 2020 - Op vrijdag 19 juni 2020 start de verbouwing en uitbreiding van de NIEUWE NOR. In de nieuwe grote zaal is straks plaats voor 650 bezoekers, een verdrievoudiging van de huidige capaciteit. Heerlen krijgt daarmee een zogenaamde ‘middenzaal’ waarmee een completer muziekaanbod kan worden bereikt. Lees verder


 • Experiment gesloten coffeeshopketen

  18 juni 2020 - Op 1 juli start een nieuwe fase voor het experiment gesloten coffeeshopketen. Heerlen meldde zich in 2019 hiervoor aan. Op 1 juli treedt de wet in werking die het experiment mogelijk maakt en start formeel de voorbereidingsfase. Vanaf dat moment kunnen ondernemers die de legale hennep willen kweken zich ook aanmelden om in aanmerking te komen voor een vergunning. Lees verder


 • Nieuwe noodverordening per 15 juni

  15 juni 2020 - De Rijksoverheid heeft de afgelopen periode vergaande maatregelen genomen om het coronavirus tegen te gaan. Vanaf maandag 15 juni gelden er nieuwe versoepelingen van de maatregelen. De voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft daarom een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze is vanaf maandag 15 juni van kracht en vervangt de noodverordening van 1 juni 2020. Lees verder


 • Vanaf 1 juli controle op hondenbezit

  11 juni 2020 - Vanaf 1 juli gaan controleurs in onze gemeente huis-aan-huis controleren op het bezit van honden. Dit gebeurt ieder jaar. Lees verder


 • Boetes uitgedeeld voor afval dumpen

  11 juni 2020 - De gemeente Heerlen zet fors in op illegale afvaldumpingen. Sinds 2 juni staan mobiele camera’s bij drie afvalclusters in de stad. In die tijd zijn in totaal 26 illegale dumpingen geconstateerd. In zes gevallen is inmiddels ook een boete uitgedeeld. Lees verder


 • Corona update voor sporters

  09 juni 2020 - Over de toegankelijkheid van binnensportaccommodaties, regels voor de buitensport en de vakantiesluiting. Nog geen duidelijkheid over compensatiemaatregelen Rijksoverheid. Lees verder


 • Integraal ouderenbeleid in Heerlen: Ouder worden met toekomst!

  08 juni 2020 - Het college heeft de uitwerkingsagenda voor het nieuwe integrale ouderenbeleid vastgesteld. Heerlen heeft al langer een ouderenbeleid, in december 2019 ging de raad al akkoord met de Ontwikkelagenda integraal ouderenbeleid gemeente Heerlen 2020-2023, en die is nu verder uitgewerkt. Onder de noemer ‘Ouder worden met toekomst!’ richten we ons op alle burgers in Heerlen vanaf 55 jaar. Lees verder


 • Lokale Inclusie Agenda ‘Iedereen voor elkaar!’

  08 juni 2020 - De gemeente Heerlen en de Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen, bestaande uit ervaringsdeskundigen, werken samen om de positie van onze bewoners met een beperking in Heerlen te verbeteren. Dat doen wij met de Lokale Inclusie Agenda met als titel ‘Iedereen voor elkaar!’ waarin onze ambities en doelen voor een inclusieve stad verwoord zijn. Lees verder