Adoptie kinderen

Als u een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen u, uw partner en het kind. Deze nieuwe familieband verbreekt de familieband tussen het kind en de biologische ouders. Er is een verschil tussen het adopteren van Nederlandse en buitenlandse kinderen.

Wilt u een kind uit Nederland adopteren? Neem contact op met een advocaat. Die stuurt uw verzoek naar de rechtbank.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

Nederlandse kinderen adopteren

Bij Nederlandse kinderen gaat het in de meeste gevallen om stiefouderadoptie. De nieuwe partner van 1 van de ouders adopteert dan het kind.

Buitenlandse kinderen adopteren

U kunt alleen of als paar een kind uit het buitenland adopteren. Ook homoseksuele paren kunnen een verzoek doen. 

Voorwaarden

De voorwaarden om een Nederlands kind te adopteren zijn:

  • De adoptie is in het belang van het kind.
  • De oorspronkelijke ouders hebben geen bezwaar tegen de adoptie.
  • U bent ten minste 18 jaar ouder dan het kind.
  • U bent niet de grootouders van het kind.

Als u als stel of als stiefouder een kind wilt adopteren moet u daarnaast:

  • minstens 3 jaar samenleven.
  • het kind 1 jaar hebben verzorgd en opgevoed

Wilt u als duomoeder het kind van uw zwangere partner adopteren? Dan gelden deze 2 voorwaarden niet.

Kosten

De kosten kunt u vinden op de site van de Stichting adoptievoorzieningen.

Doen of meenemen

Nederlandse kinderen adopteren

  • Neem contact op met een advocaat. Hij of zij helpt u met de adoptie. De advocaat stuurt uw verzoek naar de rechtbank. 
  • Als de rechter toestemming geeft voor adoptie, krijgt de geboortegemeente hiervan automatisch bericht.

Buitenlandse kinderen adopteren

  • Voor de adoptie heeft u een beginseltoestemming nodig. Die vraagt u aan bij de minister van Justitie en Veiligheid.
  • U kunt een eenmalige tegemoetkoming in de adoptiekosten aanvragen. Meer informatie vindt u bij Agentschap SZW.