Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Wijzigingen afvalinzameling in 2018

30 november 2017 Gemeente Heerlen gaat het (nog beter) scheiden van restafval stimuleren met een nieuwe regeling. Restafval is de meest kostbare soort afval omdat het niet recyclebaar is en verbrand moet worden. Vanwege het milieu en om de kosten voor afval voor iedereen in de gemeente betaalbaar te houden, zijn nieuwe maatregelen nodig. Ook de tarieven zijn gewijzigd. De gemeenteraad Heerlen ging hiermee akkoord.

Maatregelen om minder restafval te stimuleren 

Steekproeven van Rd4 wijzen uit dat er veel afval tussen het restafval zit dat ergens anders hoort, dat gratis kan worden aangeboden, zoals etensresten of plastic verpakkingen. Dergelijke proeven wijzen uit dat er nog veel meer winst te behalen is op het gebied van afvalscheiding.

De nieuwe maatregelen in Heerlen zijn al eerder ingevoerd in Landgraaf. Daar hebben zij inmiddels aangetoond effectief te zijn. Het gaat om: 

(1) Invoering gratis GFT voor flatbewoners

In 2018 wordt het voor inwoners van hoogbouw ook mogelijk om GFT apart weg te gooien of te laten ophalen. Flatbewoners krijgen in december 2017 een speciaal containertje voor GFT dat in 2018 wekelijks wordt opgehaald. Op sommige plekken komt er een ondergrondse GFT-container voor het weggooien van GFT.

(2) Restafval-container wordt minder vaak opgehaald

De inzameling van restafval gaat van 1x2 naar 1x4 weken. Dit gebeurt niet meteen met ingang van het nieuwe jaar, maar in de loop van 2018. De ingangsdatum moet nog exact worden vastgesteld. Inwoners krijgen vanzelf van Rd4 bericht, met een aangepaste afvalkalender.

(3) Gebruik ondergrondse containers wordt verruimd

Ondergrondse containers zijn nu alleen voor flatbewoners. Dat gaat veranderen in de loop van 2018, wanneer de huis-aan-huis inzameling van restafval wijzigt naar 1x per 4 weken. Huishoudens met veel restafval, bijvoorbeeld door luiers of medisch afval, kunnen vanaf dan een aanvraag doen bij Rd4 om gebruik te maken van deze onder-grondse containers. Ook mensen met juist heel weinig restafval kunnen een aanvraag indienen om gebruik te maken van de ondergrondse containers.  

(4)Vaste tarief omlaag, tarief voor restafval omhoog in 2018 

 
Vaste tarieven voor afval (vastrecht)  2017         2018
Huishouden met 1 persoon  € 145, 84    € 136,30
Huishouden met 2 personen  € 180, 84    € 169,02
Huishouden met 3 of meer personen  € 215, 85   € 201,73
 
Restafval ophalen per keer ophalen of weggooien:   2017        2018
240 liter grijze container  € 7,25    € 8,00
140 liter grijze container  € 5,35   €5,90
30 liter zak (ondergrondse container) € 0,50   € 0,75
60 liter zak (ondergrondse container) € 1,00   € 1,45


Meer lezen?

Bekijk de nieuwe afvalstoffenverordening op overheid.nl (u verlaat deze site).

container met bloemetjes