Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Afvalwater lozen

Wilt u afvalwater lozen? Dan moet u zich aan regels houden. Soms moet u ook een melding doen of een vergunning aanvragen. Dat regelt u via het omgevingsloket.

Afvalwater is water dat u kwijt wilt. U kunt afvalwater lozen in de bodem, het oppervlaktewater of het riool. U moet zich daarbij houden aan de regels. U mag bijvoorbeeld geen olie wegspoelen. Lees meer over de algemene regels op de website van InfoMil.

Er zijn specifieke regels voor:

 • Afvalwater uit een particulier huishouden. Bijvoorbeeld toiletwater of ander huishoudelijk afvalwater.
 • Afvalwater uit een inrichting volgens de Wet Milieubeheer. Bijvoorbeeld afvalwater van een groot dierenverblijf.
 • Afvalwater van buiten een inrichting. Bijvoorbeeld afvalwater van pleziervaartuigen of gemeentelijk afvalwater.

Soms moet u ook een melding doen of een watervergunning aanvragen.

Komt uw afvalwater uit een particulier huishouden?

 • U houdt zich aan het Besluit lozing afvalwater huishoudens.
 • Loost u niet op het riool? U moet een melding doen. U heeft een goede reden nodig. Bijvoorbeeld dat het riool op meer dan 40 meter afstand ligt.

Komt uw afvalwater uit een inrichting?

Komt uw afvalwater van buiten een inrichting?

Het aanvragen van een vergunning kost geld.

Zo doet u uw melding of vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een melding moet doen of een vergunning nodig heeft. U kunt dit meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Meestal beslist de gemeente over uw aanvraag. Soms beslist het waterschap, de provincie of het Rijk.

Een melding doet u minimaal 4 weken van tevoren. Een vergunning vraagt u minimaal 8 weken van tevoren aan.

Er zijn 2 procedures mogelijk bij een vergunning. Bij een gewone procedure krijgt u de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Bij een uitgebreide procedure krijgt u de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.