Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Asbest verwijderen

In talloze (oudere) gebouwen en voorwerpen kan asbest zitten: zowel in huis, in de tuin, in bloembakken en oude vloerbedekking. Is uw woning gebouwd vóór 1994? Dan is de kans groot dat er asbest in uw woning is verwerkt. Wilt u asbest (laten) verwijderen? Doe het dan veilig, voor uzelf en uw omgeving. U moet een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

Vanaf 2024 mag u geen dak meer hebben met asbest of asbesthoudende delen dat blootgesteld is aan de buitenlucht. U bent verplicht om ervoor te zorgen dat dit soort daken of delen zijn verwijderd. Dit geldt voor zowel particulieren, bedrijven als overheden. 

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Asbest is ernstig schadelijk voor de gezondheid. Wilt u asbesthoudende materialen verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. U heeft namelijk toestemming nodig, voordat u asbesthoudende materialen mag verwijderen. Maak tijdig een afspraak met ons om de melding te regelen. Wij kunnen de melding afhandelen terwijl u wacht. Ook kunnen wij u verder helpen als u nog vragen heeft over het verwijderen van asbest. 

Laat u meer dan 35 m² asbest verwijderen van uw dak? Vraag dan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidie aan. Asbestdaken zijn vanaf 2024 verboden.

Gaat u asbesthoudende materialen verwijderen uit een monument of stads- of dorpsgezicht, dan heeft u een omgevingsvergunning (slopen) nodig. 

Voorwaarden

Onder bepaalde voorwaarden mag een particulier zelf asbest verwijderen. Dit mag als: 

  • verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien, uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw, voor zover de woning of het bijgebouw niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen maximaal 35m2 per kadastraal perceel bedraagt;
  • verwijderen van asbesthoudende vloertegels of niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw, voor zover de woning of het bijgebouw niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen maximaal 35m2 per kadastraal perceel bedraagt;
  • verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien, of asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking uit een vaartuig, voor zover het vaartuig niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt gebruikt of bedoeld is voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen maximaal 35m2 bedraagt. 

Weet u het niet zeker? De gemeente kan u vertellen of u de asbest zelf mag verwijderen. Als dat niet mag, moet u het laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. U dient voor het saneren van asbest altijd een sloopmelding of Omgevingsvergunning (slopen) aan te vragen. In de praktijk regelt het bedrijf die de opdracht aanneemt de sloopmelding/omgevingsvergunning (slopen).    

Doen of meenemen

Om een sloopmelding te doen als particulier (welke u zelf mag doen, als de werkzaamheden aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoen) kunt u een afspraak maken met de afdeling Publiekszaken. U dient de volgende gegevens mee te nemen: 

  • uw naam en adres (gebouweigenaar) en BSN;
  • DigiD en identiteitsbewijs.

Om een sloopmelding te doen voor werkzaamheden die u als particulier niet zelf mag doen:

  • gegevens over de te verwijderen asbesthoudende materialen (een zogenaamd asbestinventarisatierapport);
  • gegevens betreffende het gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf die de werkzaamheden gaan uitvoeren;
  • uw naam en adres (gebouweigenaar) en BSN;
  • kadastrale gegevens van uw perceel waarop de bouwwerken zijn gelegen. 

Termijn

De sloopmelding uitgevoerd door een particulier kan binnen 5 werkdagen afgehandeld worden. De aanvraag dient dan wel betrekking te hebben op werkzaamheden die door een particulier uitgevoerd mogen worden.

Voor bedrijven geldt een maximale termijn van vier weken. De sloopmelding voor werkzaamheden uitgevoerd door bedrijven kunnen we onder bepaalde voorwaarden of uitzondering ook binnen vijf werkdagen afhandelen. 

Omgevingsvergunningen (slopen) hebben meestal betrekking op werkzaamheden aan monumentale panden of beschermde dorps- en stadsgezichten. De termijn van afhandeling is afhankelijk aan de daarmee verbonden omgevingsvergunning (bouwen).