Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Asbestdaken verwijderen

U mag vanaf 2024 geen asbestdak meer hebben. Het gaat om asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. De Rijksoverheid verplicht iedere eigenaar om dit soort daken of delen te verwijderen. Dit geldt voor particulieren, instellingen en bedrijven. Een verweerd asbestdak kan een dreigend gevaar opleveren voor uw leefomgeving. 

Volgens de wet mag u zelf een asbestdak weghalen, als het niet groter is dan 35m2. Is uw dak groter dan 35m2? Dan moet u het weghalen van het asbestdak uitbesteden aan een (gecertificeerd) bedrijf. 

Wilt u een melding doen voor het verwijderen van een asbestdak? Maak een afspraak. Bel 14 045.

Of u kunt de melding online doorgeven via het omgevingsloket. 

Het is niet meer mogelijk om subsidie voor het verwijderen van asbest aan te vragen.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Om welke daken gaat het?

Het gaat om asbesthoudende daken die contact maken met de buitenlucht bijvoorbeeld golfplaten daken van schuurtjes. Het gaat niet om asbest of asbesthoudende platen als dakbeschot, aan de binnenkant van een dak, zoals je veel ziet in oudere huizen.

Hoe herkent u asbest? Hoe weet u of er asbest in uw dak zit?

Tot 1994 is asbest gebruikt bij het bouwen van huizen. Heeft u een ouder huis of schuurtje? Controleer dan of er misschien asbest in zit. Bekijk hiervoor het instructiefilmpje.

Hoe haalt u een asbestdak weg? 

Bij het weghalen en afvoeren van asbest gelden strenge regels. Dit moet u zorgvuldig doen. Het inademen van asbestvezels is riskant voor de gezondheid, voor uzelf, andere mensen en dieren. Bijvoorbeeld als er delen afbreken of als er in gezaagd, geboord of geschroefd is, kunt u die inademen. Denkt u er toch over na het werk zelf doen? Verdiep u van te voren in hoe dit moet: voor uw eigen veiligheid en die van anderen. Kijkt u naar het filmpje van Milieu Centraal

Voorwaarden

U mag zelf asbest weghalen als: 

  • u het materiaal zonder beschadiging weg kunt halen (bijvoorbeeld u moet schroeven kunnen los-draaien);
  • het materiaal niet beschadigd is (moet hechtgebonden zijn);
  • het om maximaal 35m² asbesthoudend materiaal gaat;
  • u bericht heeft van de gemeente Heerlen dat uw melding is geaccepteerd.

Kosten

De sloopmelding is gratis, de sloopvergunning is legesplichtig. De kosten kunt u terugvinden in de legesverordening 2019 Titel 2 Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning. 

Kosten afval
U kunt tot 35m2 aan asbestplaten gratis naar het milieupark (RD4) brengen. De platen moeten in twee lagen folie van 0,2mm verpakt zijn.

Doen of meenemen

Bij de gemeente moet u van te voren melden dat u asbest gaat weghalen. U moet minimaal 5 werkdagen van te voren een melding doen. Wij raden u aan om hiervoor telefonisch een afspraak met ons te maken en naar de publiekshal te komen. Tijdens uw bezoek kunnen wij ingaan op uw melding en kunt u eventuele vragen aan ons stellen. Als er geen bijzonderheden zijn, krijgt u direct uw bevestiging mee. 

U kunt ook online een melding (officieel heet dit een: sloopmelding) doen via het omgevingsloket. 

Termijn

Als u als particulier een melding doet, handelen wij deze binnen 5 werkdagen af. De melding dient dan wel betrekking te hebben op werkzaamheden die door een particulier uitgevoerd mogen worden.

Voor bedrijven geldt een maximale termijn van vier weken. De sloopmelding voor werkzaamheden uitgevoerd door bedrijven kunnen we onder bepaalde voorwaarden of uitzondering ook binnen vijf werkdagen afhandelen.

Omgevingsvergunningen (slopen) hebben meestal betrekking op werkzaamheden aan monumentale panden of beschermde dorps- en stadsgezichten. De termijn van afhandeling is afhankelijk van de daarmee verbonden omgevingsvergunning (bouwen).