Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Asbestdaken verwijderen

Het kabinetsvoorstel om asbestdaken per 2028 te verbieden is vervallen. Het voorstel heeft geen draagvlak gekregen en daarmee is het verbod op asbestdaken van de baan. Op dit moment is het niet duidelijk of en wanneer er een alternatieve oplossing of voorstel komt.

Volgens de wet mag u zelf een asbestdak weghalen, als het niet groter is dan 35m2. Is uw dak groter dan 35m2? Dan moet u het weghalen van het asbestdak uitbesteden aan een (gecertificeerd) bedrijf. Als u asbesthoudende materialen wilt verwijderen, dan heeft u hiervoor een sloopmelding nodig. Ook als u de werkzaamheden zelf gaat uitvoeren.

Wilt u een melding doen voor het verwijderen van een asbestdak of een sloopmelding indienen? Neem contact op met domein Ruimte, team Vergunningen. Bel 14 045.

Of u geeft de melding online door via het omgevingsloket. 

Om welke daken gaat het?

Het gaat om asbesthoudende daken die contact maken met de buitenlucht bijvoorbeeld golfplaten daken van schuurtjes. Het gaat niet om asbest of asbesthoudende platen als dakbeschot, aan de binnenkant van een dak, zoals je veel ziet in oudere huizen.

Hoe herkent u asbest? Hoe weet u of er asbest in uw dak zit?

Tot 1994 is asbest gebruikt bij het bouwen van huizen. Heeft u een ouder huis of schuurtje? Controleer dan of er misschien asbest in zit. Bekijk hiervoor het instructiefilmpje.

Hoe haalt u een asbestdak weg? 

Bij het weghalen en afvoeren van asbest gelden strenge regels. Dit moet u zorgvuldig doen. Het inademen van asbestvezels is riskant voor de gezondheid, voor uzelf, andere mensen en dieren. Bijvoorbeeld als er delen afbreken of als er in gezaagd, geboord of geschroefd is, kunt u die inademen. Denkt u er toch over na het werk zelf doen? Verdiep u van te voren in hoe dit moet: voor uw eigen veiligheid en die van anderen. Kijkt u naar het filmpje van Milieu Centraal

Het is niet meer mogelijk om subsidie voor het verwijderen van asbest aan te vragen.

U mag zelf asbest weghalen als: 

  • u het materiaal zonder beschadiging weg kunt halen (bijvoorbeeld u moet schroeven kunnen los-draaien);
  • het materiaal niet beschadigd is (moet hechtgebonden zijn);
  • het om maximaal 35m² asbesthoudend materiaal gaat;
  • u bericht heeft van de gemeente Heerlen dat uw melding is geaccepteerd.

Kosten afval

U kunt tot 35m2 aan asbestplaten gratis naar het milieupark (RD4) brengen. De platen moeten in twee lagen folie van 0,2mm verpakt zijn.

Bij de gemeente moet u van te voren melden dat u asbest gaat weghalen. U moet minimaal 5 werkdagen van te voren een melding doen. Wij raden u aan om hiervoor telefonisch een afspraak met ons te maken en naar de publiekshal te komen. Tijdens uw bezoek kunnen wij ingaan op uw melding en kunt u eventuele vragen aan ons stellen. Als er geen bijzonderheden zijn, krijgt u direct uw bevestiging mee. 

U kunt ook online een melding (officieel heet dit een: sloopmelding) doen via het omgevingsloket. 

Als u als particulier een melding doet, handelen wij deze binnen 5 werkdagen af. De melding dient dan wel betrekking te hebben op werkzaamheden die door een particulier uitgevoerd mogen worden.

Voor bedrijven geldt een maximale termijn van vier weken. De sloopmelding voor werkzaamheden uitgevoerd door bedrijven kunnen we onder bepaalde voorwaarden of uitzondering ook binnen vijf werkdagen afhandelen.

Omgevingsvergunningen (slopen) hebben meestal betrekking op werkzaamheden aan monumentale panden of beschermde dorps- en stadsgezichten. De termijn van afhandeling is afhankelijk van de daarmee verbonden omgevingsvergunning (bouwen).

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.