Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Begeleiding voor schoolverlater aanvragen

Tot 16 jaar zijn kinderen leerplichtig. Zij moeten naar school om zich voor te bereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten, voor zover dit binnen hun mogelijkheden ligt, tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

De consulent zoekt de voortijdig schoolverlater op en kijkt of de jongere weer naar school kan gaan. De inzet van hulpverlening is daarbij ook mogelijk.

Vanaf 12 jaar is een kind op grond van de leerplichtwet ook verantwoordelijk om naar school te gaan. Degenen die het gezag hebben over de jongere (meestal de ouders, maar ook degene die feitelijk voor de jongere zorgt, zoals bijvoorbeeld een opa of oma) zijn ook verantwoordelijk. Zij moeten zorgen dat de leerling op een school staat ingeschreven, maar ook dat de jongere echt naar school gaat. 

De leerplichtambtenaar controleert of ouders en jongeren de Leerplichtwet (inclusief Kwalificatieplicht) naleven en of alle leerlingen op een school staan ingeschreven. Ook zoekt de leerplichtambtenaar samen met de school en ouders naar een oplossing bij problemen met schoolbezoek. Is er geen goede reden voor verzuim, dan start de leerplichtambtenaar een strafrechtprocedure. 

De RMC-wetgeving verplicht de gemeenten jongeren zonder startkwalificatie te monitoren tot ze 23 jaar zijn. Ook moeten de gemeenten ervoor zorgen dat deze jongeren alsnog hun startkwalificatie halen. In de praktijk benadert een RMC-consulent een jongere die voortijdig de school dreigt te verlaten (verzuim 18+) of voortijdig van school gaat. Het uiteindelijke doel van de RMC-wet is dat de jongere een opleiding en/of werkplek vindt. 

Bureau Voortijdig Schoolverlaten richt zich ook op jongeren in een kwetsbare positie. Dit zijn jongeren die de overstap maken van vmbo-bb en vmbo-leerwerktrajecten naar de entreeopleiding of mbo niveau 2. Velen van hen hebben meer risico op uitval vanwege hun thuissituatie, gedragsproblemen of bepaalde leerbehoeften. Daarnaast gaat het om jongeren die zijn uitgestroomd uit praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs met uitstroomprofiel dagbesteding of arbeidsmarktgericht. Van belang is deze jongeren te volgen en begeleiden naar een passende opleiding of dagbesteding.

Zo vraagt u begeleiding voor een schoolverlater aan:

  • U neemt contact op met de gemeente of het RMC.
  • U geeft onder andere door:
    • waarom u begeleiding nodig heeft
    • welke begeleiding u nodig heeft

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.