Bekendmakingen

Hier vindt u een overzicht van actuele bekendmakingen, nieuwe of aangepaste verordeningen en overige besluiten van de laatste 6 weken.

Een volledig overzicht van de bekendmakingen van Heerlen staan op de landelijke overheidswebsite officiële bekendmakingen. Of bekijk alleen de bekendmakingen in je eigen buurt.

E-mailservice

Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden van bekendmakingen in een bepaald gebied? Neem dan een abonnement op de bekendmakingen. Vervolgens ontvangt u de bekendmakingen vanzelf via e-mail. Dit kan overigens ook via onze handige Heerlen app.

Een overzicht van de bekendmakingen van de laatste 6 weken vindt u hieronder of zoek in het overzicht door hieronder een zoekterm in te vullen:

 1. Gemeente Heerlen - Anterieure overeenkomst Dautzenbergstraat 31
  Bron

 2. Gemeente Heerlen - WET BODEMBESCHERMING, BUS MELDING LOCATIE NAVOLAAN-MARSHALLSINGEL
  Bron

 3. Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 1 mei 2020
  Bron

 4. Softdrugsbeleid gemeente Heerlen – aanvullend vestigingscriterium stadsdeel Heerlerbaan
  Bron

 5. Aanwijzingsbesluit van burgemeester en wethouders van Heerlen en van de burgemeester van Heerlen, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft inzake aanwijzing politie toezichthouder APV Heerlen
  Bron

 6. Gemeente Heerlen - Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer – Besluit maatwerkvoorschrift – SOURETHWEG 1 HEERLEN
  Bron

 7. Beleidsregels van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende bepalingen inzake social return arbeidsmarktregio Zuid-Limburg (Beleidsregels social return Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg 2020)
  Bron

 8. Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende bepalingen inzake de subsidiëring van amateurkunst (Beleidsregel subsidiëring van amateurkunst 2020-2022)
  Bron

 9. Gemeente Heerlen – kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer: het starten van activiteiten te weten kleine reparaties, assembleren en verkoop van fietsen en scooters en verkoop van accessoires van fiets, scooters , motoren en motorkleding, Klompstraat 35, 37 en 41 te Heerlen.
  Bron

 10. Regeling Briefadres gemeente Heerlen 2020
  Bron

Zoek in landelijke bekendmakingen