Belastingen en toeslagen

Huisvuilinzameling, groen- en wegenonderhoud, buurtwerk: als inwoner betaalt u ook mee door het betalen van belastingen.

Icoon zak geld

Andere onderwerpen in Belastingen en toeslagen

Belastingen en heffingen

Voor veel uitgaven krijgt de gemeente geld van het Rijk. Als inwoner betaalt u ook mee door het betalen van belastingen. De BsgW heft voor de gemeente de gemeentelijke belastingen.

Toeslagen

Er zijn verschillende toeslagen en tegemoetkomingen voor mensen met een lager inkomen.