Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Beschermd Wonen

Beschermd Wonen is voor iedereen die door psychische, sociale of maatschappelijke problemen tijdelijk dag en nacht hulp nodig heeft.  Dat kan op een opvangadres zijn. Soms kunt u ook thuis blijven wonen en daar die hulp krijgen.
In Parkstad zijn verschillende vormen Beschermd Wonen mogelijk. We bespreken met u en uw begeleider welke vorm het beste bij u past.

Binnenkort zetten we het aanmeldformulier online.
Vul het meldingsformulier samen met uw begeleider in. Dat kan een begeleider van een instelling, uw huisarts, arts of psychiater zijn.  Dat kan als u in Heerlen, Beekdaelen, Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld of Voerendaal woont. Uw melding komt binnen bij het Team Opvang en Beschermd Wonen (TOBW) in Heerlen.

Wat is Beschermd Wonen?

U woont thuis of in een zorginstelling. U kunt altijd om hulp vragen, omdat er 24 uur per dag zorg of begeleiding in de buurt of bereikbaar is.  Samen met uw begeleider maakt u een zorgplan. In dat zorgplan staat:

 • welke zorg of begeleiding u nodig hebt. Dat kan bijvoorbeeld gaan over financiën, administratie, poetsen, koken, boodschappen doen
 • welke  bezigheden u overdag heeft of wil gaan doen. Daarbij houdt de begeleider rekening met uw mogelijkheden op dat moment. Hebt u moeite om uw dagindeling zelf te maken? Misschien is georganiseerde dagbesteding dan voor u geschikt..
 • welke doelen u wil bereiken. Uiteindelijk doel van Beschermd Wonen is dat u weer zelfstandig kunt wonen, met of zonder ondersteuning.

Beschermd Wonen thuis

Als beschermd wonen thuis voor u haalbaar is, komt de begeleider regelmatig naar u toe.  U kunt de begeleiding dan ook 24 uur per dag oproepen.

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U woont in één van de Parkstad gemeenten
 • Uit het onderzoek blijkt dat deze zorg nodig hebt.

Eigen bijdrage

Voor beschermd wonen moet u een gedeelte zelf betalen: de eigen bijdrage.

Als u in een zorginstelling woont:  u betaalt de eigen bijdrage aan het CAK

 • De hoog­te van de ei­gen bij­dra­ge is af­han­ke­lijk van uw in­ko­men. U betaalt de eigen bijdrage zolang u in de zorginstelling woont.
 • De ei­gen bij­dra­ge geldt als be­ta­ling van leef­kos­ten, zo­als huur en eten.
 • Het CAK berekent  de ei­gen bij­dra­ge en int die ie­de­re maand.
 • Gaat u bin­nen een half jaar zelf­stan­dig wo­nen? Dan kunt u ver­la­ging van de ei­gen bij­dra­ge aan­vra­gen.
  Voor de laat­ste 4 maan­den van uw ver­blijf be­taalt u dan de lage ei­gen bij­dra­ge.

Als u een persoonsgebonden budget heeft: u betaalt de eigen bijdrage aan het CAK

 • U blijft thuis wonen en koopt de zorg in met een budget
 • Het CAK vraagt ie­de­re maand een ei­gen bij­dra­ge van maxi­maal € 19,00.
 • U be­taalt deze bij­dra­ge zo­lang u ge­bruik maakt van be­schermd wo­nen.
  Kijk voor meer informatie over de eigen bijdrage op www.hetcak.nl

Als u thuis woont : u betaalt de eigen bijdrage aan de gemeente

 • De eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning is maximaal €19,00 per maand, per huishouden.
 • Bent u getrouwd of heeft u een partner? Heeft minimaal één van u de AOW-leeftijd? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Melding gedaan en dan?

Het Team Opvang en Beschermd Wonen (TOBW) nodigt u uit voor een gesprek.  U krijgt de uitnodiging binnen 6 weken na het versturen van het aanmeldformulier.
Na het gesprek krijgt u binnen 2 weken na het gesprek een besluit per brief.
In die brief staat ook met wie u het gesprek heeft gehad. Deze medewerker is uw vaste contactpersoon bij TOBW. U kunt bij hem of haar terecht met vragen over Beschermd Wonen. 

Plaatsing

Als de gemeente besluit dat u een indicatie voor Beschermd Wonen krijgt, bespreekt u met uw  contactpersoon van TOBW welke vorm van Beschermd Wonen het best bij u past:

 • in uw eigen huis: de begeleiding en ondersteuning start dan binnen een paar weken
 • in een zorginstelling of samen met anderen in een woonhuis:  Als er een plek vrij is, verhuist u naar dat adres.  Hou er rekening mee dat het een paar maanden kan duren voor een plek beschikbaar is voor u.
 • op de wachtlijst: als nog geen woonplek voor u vrij is. Soms kunt u in de wachtperiode ook al ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld door al te starten met uw herstel. Bespreek dit met uw contactpersoon TOBW

U kunt Beschermd Wonen ook zelf inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB). Hier horen speciale voorwaardes en regels bij. Bespreek deze wens met uw TOBW contactpersoon. 

Wilt u  uw plaatsing verlengen?

Neem contact op met uw contactpersoon TOBW of mail naar tobw@heerlen.nl 

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.