Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bestemmingsplan afwijken of wijzigen

Heeft u plannen om te verbouwen? Controleer of uw bouwplan in het bestemmingsplan van de gemeente past. Past uw plan niet in het bestemmingsplan? Dan doet u bij de gemeente een verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan. U vraagt dus of u uw plannen toch mag uitvoeren. Het is niet toegestaan om zonder vergunning uw plannen uit te voeren.

Ook als u alleen met een deel van het gebouw aan de slag wilt, heeft u een afwijking van het bestemmingsplan nodig. 

Er zijn verschillende manieren waarop u van het bestemmingsplan kunt afwijken:

  • Tijdelijke afwijking: deze afwijking is voor een korte termijn, maximaal vijf jaar. Bijvoorbeeld het plaatsen van noodlokalen bij een school.
  • Binnenplanse afwijking: in het bestemmingsplan staan regels voor deze afwijkingen.
  • Buitenplanse afwijking of kruimelgevallen: kleinere afwijkingen van het bestemmingsplan. Deze afwijkingen staan in het Besluit Omgevingsrecht. Voorbeelden zijn de uitbreiding van een woonhuis of een bijgebouw aan een woning, bedrijfsgebouwen voor boerderijen, energie en telecom, en het openbaar vervoer of het wegverkeer. Ook als u een gebouw op een andere manier wilt gaan gebruiken, valt dit hieronder.
  • Afwijkingen van het bestemmingsplan voor speciale (grotere) projecten. De aanvraag hiervoor moet voldoen aan een goede ruimtelijke onderbouwing. Dit is een beschrijving van het plan waarin de omgevingsaspecten een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld wat de gevolgen zijn voor het milieu of de bodem.

De gemeente beslist over uw verzoek om af te wijken bij de aanvraag van de omgevingsvergunning.

De gemeente kan ook een bestemmingsplan wijzigen, door bijvoorbeeld een verandering van beleid.

Voor de kosten van onderdelen van de bestemmingswijzigingen kijkt u bij Legesverordening 2021 Titel 2 Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen.

Bij uw verzoek voor ontheffing van het bestemmingsplan moet u een aanvraag van de omgevingsvergunning toevoegen.

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek voor afwijken van het bestemmingsplan een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. 

De procedure om het bestemmingsplan te wijzigen en vast te stellen duurt zes tot twaalf maanden.

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.