Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat wat er mogelijk is in de fysieke omgeving. Denk aan waar mag worden gebouwd, waar mogen winkels en woningen komen, hoe hoog mag een gebouw zijn. Er gelden wettelijke eisen en voorwaarden, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en privacy.

Digitaal raadplegen

Wilt u weten welke bestemmingsplannen er zijn en deze inkijken? Bekijk dan de website ruimtelijke plannen.  

Bestemmingsplannen ter inzage

Bestemmingsplannen moeten regelmatig geactualiseerd worden. Als er bestemmingsplannen ter inzage liggen, worden ze op deze pagina gepubliceerd.

Actualisatie bestemmingsplannen

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht elke gemeente om bestemmingsplannen op te stellen voor het hele grondgebied. De planning is dat voor Heerlen alle bestemmingsplannen uiterlijk in 2023 zijn geactualiseerd. We hebben een overzicht gemaakt waarin u kunt zien wanneer gestart wordt met welk bestemmingsplan en wanneer dit klaar moet zijn. U kunt de planning inzien in de actuaplanning 2019-2023 (download pdf) en de bijbehorende kaart met de locatie van de actualiseringsgebieden(download pdf). 

Afbeelding uitsnede bestemmingsplannen

Downloads voor professionals

Voor gemeenten, waterschappen, provincie, rijk of adviesbureaus zijn de volgende bestanden beschikbaar:

In het handboek is vastgelegd waar een bestemmingsplan aan moet voldoen. De formats, sjablonen en standaarden dienen als uitgangspunt bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen. Hiermee wil de gemeente zorgen voor meer uniformiteit en een betere afstemming met actueel beleid en wettelijke regelgeving.

Regels bestemmingsplannen

De regels die in de Heerlense bestemmingsplannen worden toegepast, zijn conform de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP). Wij willen graag binnen de ruimte die de SVBP biedt zoveel mogelijk de 'Heerlense' werkwijze handhaven en de planregels zo compact en helder mogelijk te houden. Door informatie als bebouwingspercentages, bouwhoogte en bouwdiepte via de verbeelding te regelen, kan in de planregels worden volstaan met een algemene regeling. Op deze wijze weten gebruikers in één oogopslag welke gebruiks- en bouwregels van toepassing zijn. Een afwijking is uitzondering en kan alleen in overleg met en na instemming van de behandelend jurist worden opgenomen.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.