Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat wat er mogelijk is in de fysieke omgeving. Denk aan waar mag worden gebouwd, waar mogen winkels en woningen komen, hoe hoog mag een gebouw zijn. Er gelden wettelijke eisen en voorwaarden, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en privacy.

Digitaal raadplegen

Wilt u weten welke bestemmingsplannen er zijn en deze inkijken? Bekijk dan onze pagina over de digitaal beschikbare bestemmingsplannen.

Bestemmingsplannen ter inzage

Bestemmingsplannen moeten regelmatig geactualiseerd worden. Als er bestemmingsplannen ter inzage liggen, worden ze op deze pagina gepubliceerd.

Actualisatie bestemmingsplannen

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht elke gemeente om bestemmingsplannen op te stellen voor het hele grondgebied. De planning is dat voor Heerlen alle bestemmingsplannen uiterlijk in 2023 zijn geactualiseerd. We hebben een overzicht gemaakt waarin u kunt zien wanneer gestart wordt met welk bestemmingsplan en wanneer dit klaar moet zijn. U kunt de planning inzien in de actuaplanning 2018 (download pdf) en overzichtskaart actuaplanning 2018 (download pdf). 

Bronbestanden voor professionals

Betrokken gemeenten, waterschappen, provincie, rijk of adviesbureaus kunnen beschikken over de bronbestanden, formats en standaarden van de juridische regels en toelichting en het gemeentelijk handboek bestemmingsplannen.