Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Instanties kunnen vragen om een schriftelijk bewijs dat u nog leeft. Er zijn twee soorten: een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita. U vraagt deze documenten aan bij de gemeente waarin u woont of verblijft.

Een bewijs van in leven zijn en een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen.

Het verschil tussen beide documenten is:

 • Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
 • Een attestatie de vita gebruikt u buiten Nederland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand. Dit is een internationaal document.

Van een attestatie de vita kunt u tegelijk een meertalig modelformulier aanvragen.

 • U komt persoonlijk naar balie voor het aanvragen van een bewijs van in leven zijn.
 • Bent u niet in staat om persoonlijk te komen? U kunt iemand machtigen. 
  Wij bellen u dan om vragen te stellen om op die manier uw identiteit vast te stellen.
 • Als dat ook niet lukt kunt u een huisbezoek van een ambtenaar aanvragen. Hier zijn kosten en een termijn aan verbonden. Neem contact op met de afdeling Burgerzaken.

Tarieven 2024

 • € 16,10 voor een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita
 • gratis - als uw pensioenfonds een bewijs van in leven zijn vraagt

Graag met pin betalen bij de aanvraag.

Zo vraagt u een attestatie de vita of bewijs van in leven aan:

 • U gaat persoonlijk naar de gemeente waarin u verblijft.

U neemt mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • eventueel het bericht van de instantie waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft

Wanneer u de aanvraag doet namens een ander neemt u het volgende mee: 

 • uw geldig identiteitsbewijs
 • een kopie geldig identiteitsbewijs van die ander
 • schriftelijke machtiging van die ander

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.