Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Instanties kunnen vragen om een schriftelijk bewijs dat u nog leeft. Dit heet een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita. U vraagt deze documenten aan bij de gemeente waarin u woont of verblijft.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen.

Het verschil tussen beide documenten is:

  • Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
  • Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand.

Van een attestatie de vita kunt u tegelijk een meertalig modelformulier aanvragen.

Voorwaarden

U komt persoonlijk naar balie voor het aanvragen van een bewijs van in leven zijn. Bent u niet in staat om persoonlijk te komen? Dan kunt u iemand machtigen. Wij nemen telefonisch contact met u op om vragen te stellen, zodat wij uw identiteit kunnen vaststellen.

Lukt dat niet? U kunt een thuisbezoek van een ambtenaar aanvragen. Hier zijn kosten en een termijn aan verbonden. Neemt u contact op met de afdeling Burgerzaken.

Kosten

Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand. Het afschrift kost € 13,40 (tarief 2019). U betaalt dit bij de aanvraag.

Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Het uittreksel kost € 17,50 (tarief 2019). Vraagt uw pensioenfonds om het uittreksel? Dan is het gratis.

Graag met pin betalen.

Doen of meenemen

Zo vraagt u een attestatie de vita of bewijs van in leven aan:

  • U gaat persoonlijk naar de gemeente waarin u verblijft.

U neemt mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs;
  • eventueel het bericht van de instantie waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft;
  • U betaalt de kosten bij de aanvraag. Graag met pin betalen.

Wanneer u de aanvraag doet namens een ander neemt u het volgende mee: 

  • uw geldig identiteitsbewijs;
  • een kopie identiteitsbewijs van de betrokkene;
  • schriftelijke machtiging van betrokkene.