Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Bibob-onderzoek

Met een Bibob-onderzoek controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw bedrijf en van de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat vergunningen, subsidies of aanbestedingen worden misbruikt voor criminele activiteiten. De gemeente kan een onderzoek doen als u een vergunning of subsidie aanvraagt. Of als u meedoet aan een aanbesteding. 

Vraagt u een vergunning of subsidie aan? Of doet u mee aan een aanbesteding? De gemeente kan de betrouwbaarheid van u of uw bedrijf controleren. De gemeente doet dit met een Bibob-onderzoek.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

De gemeente kan het onderzoek ook op een later moment uitvoeren. Dus ook als u de vergunning of subsidie al heeft ontvangen of als u de aanbesteding al gewonnen heeft.

Na het eigen onderzoek kan de gemeente het Bureau Bibob inschakelen. Zij kunnen de gemeente adviseren, of een extra onderzoek doen.

Blijkt dat er zwart geld of crimineel verdiend geld in uw bedrijf omgaat? Dan kan de gemeente de vergunning, subsidie of opdracht weigeren of intrekken. 

Voorwaarden

De gemeente kan de achtergrond van een ondernemer of van een bedrijf in een aantal gevallen onderzoeken. Bijvoorbeeld:

 • bij de aanvragen van een drank- en horecavergunning of een exploitatievergunning;
 • bij de aanvragen voor ontheffingen voor avondwinkels;
 • bij aanvragen voor vergunningen voor speelgelegenheden;
 • bij aanvragen voor omgevingsvergunningen voor bouwactiviteiten of het oprichten of in werking hebben van bepaalde afvalstoffeninrichtingen;
 • bij aanvragen voor een subsidie;
 • bij de totstandkoming van overeenkomsten met betrekking tot de verwerving of vervreemding van een onroerende zaak;
 • bij aanbestedingen door de gemeente in de sectoren bouw, milieu en ICT; of
 • wanneer u een lokaal of regionaal evenement wilt organiseren.

De gemeente hoeft geen Bibob-onderzoek uit te voeren indien de reguliere wet- of regelgeving al een zelfstandige weigeringsgrond biedt voor de betreffende aanvraag. 

Kosten

Een Bibob-onderzoek is gratis.

Doen of meenemen

Zo werkt een Bibob-onderzoek:

 • De gemeente vraagt u een Bibob-vragenformulier in te vullen.
 • De gemeente zet eventueel het Bureau Bibob in.
 • U krijgt bericht als de gemeente het Bureau Bibob inzet.
 • Bureau Bibob stuurt eventueel een advies naar de gemeente.
 • De gemeente neemt een beslissing.

Bezwaar en beroep

U kunt geen bezwaar indienen tegen een onderzoek of een negatief advies van Bureau Bibob. U kunt wél bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente naar aanleiding van een onderzoek. Ook is het mogelijk om uw aanvraag of offerte in te trekken. Dan laat de gemeente het onderzoek niet uitvoeren.