Bijstand voor jongeren aanvragen

Bent u werkloos en tussen de 18 en 27 jaar? U kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente waar u woont. Bijstand is een uitkering voor mensen die - een tijdje - niet genoeg geld hebben om van te leven. Voor jongeren tussen 18 en 27 jaar gelden speciale voorwaarden.

Vanwege het coronavirus hoeft u misschien niet eerst 4 weken naar werk te zoeken. Vraag dit na bij de gemeente.

Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Schrijf u in als werkzoekende op www.werk.nl en vul daarna het meldingsformulier in. 

Regel dit meteen online

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

Een bijstandsuitkering is een uitkering die u vanaf uw 18e kunt aanvragen bij de gemeente waar u woont. Om in aanmerking te komen voor bijstand, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. De consulent van het Jongerenloket kan u hier meer over vertellen. Wij proberen ervoor te zorgen dat u zo kort mogelijk een uitkering krijgt.

Er is ook een scholingsplicht. Kunt u terug naar school? Hebt u nog recht op studiefinanciering? Dan gaat u een opleiding volgen en stopt het recht op een uitkering automatisch.

Regel dit meteen online

Voorwaarden

Wilt u een uitkering aanvragen? Schrijf u in als werkzoekende op www.werk.nl. Daarna vult u het meldingsformulier voor een bijstandsuitkering in. Hier vraagt de gemeente ook naar uw persoonlijke situatie. Als wij het ingevulde formulier (digitaal) hebben ontvangen, nodigen wij u uit voor een gesprek.

Regel dit meteen online

Doen of meenemen

De consulent geeft u gedurende het gesprek opdrachten mee bijvoorbeeld:

  • een sollicitatieopdracht;
  • het kijken naar een opleiding; of
  • zorgen voor bewijzen, waaruit blijkt dat u niet meer naar school kunt.

U krijgt hier 4 weken de tijd voor. Wij verwachten dat u er alles aan doet om niet meer terug te hoeven komen voor de uitkeringsaanvraag. Vindt u binnen die 4 weken werk, dan heeft u geen uitkering meer nodig.

Mocht het niet lukken om werk of een opleiding te vinden, dan mag u na die 4 weken terugkomen. Neem dan de opdrachten die u heb gekregen mee. De consulent bekijkt of u zich aan de gemaakte afspraken hebt gehouden.

Heeft u de opdrachten niet af? Mogelijk krijgt u dan meer tijd om de opdrachten te doen. Dit betekent wel dat u (nog) niet voor een uitkering in aanmerking komt.
Heeft u de opdrachten wel af? Dan krijgt u een gesprek met de re-integratieconsulent. Samen maakt u een Plan van Aanpak (PvA). In dat plan komen afspraken te staan over bijvoorbeeld:

  • het aantal sollicitaties dat u moet doen;
  • eventuele trajecten die u gaat volgen; of
  • er komt juist in te staan waarom u aan bepaalde activiteiten niet mee zou kunnen doen.

Het plan van aanpak is er om uiteindelijk geen uitkering meer nodig te hebben. 

Regel dit meteen online

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Regel dit meteen online

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie vindt u onder: Bezwaarschrift indienen.