Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bijstand voor jongeren aanvragen

Bent u werkloos en tussen de 18 en 27 jaar? U kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente waar u woont. Bijstand is een uitkering voor mensen die - een tijdje - niet genoeg geld hebben om van te leven. Voor jongeren tussen 18 en 27 jaar gelden speciale voorwaarden.

Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Schrijf u in als werkzoekende op www.werk.nl en vul daarna het meldingsformulier in. 

Een bijstandsuitkering is een uitkering die u vanaf uw 18e kunt aanvragen bij de gemeente waar u woont. Om in aanmerking te komen voor bijstand, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. De consulent van het Jongerenloket kan u hier meer over vertellen. Wij proberen ervoor te zorgen dat u zo kort mogelijk een uitkering krijgt.

Er is ook een scholingsplicht. Kunt u terug naar school? Hebt u nog recht op studiefinanciering? Dan gaat u een opleiding volgen en stopt het recht op een uitkering automatisch.

Wilt u een uitkering aanvragen? Schrijf u in als werkzoekende op www.werk.nl/werkzoekenden. Daarna vult u het meldingsformulier voor een bijstandsuitkering in. Hier vraagt de gemeente ook naar uw persoonlijke situatie. Als wij het ingevulde formulier (digitaal) hebben ontvangen, nodigen wij u uit voor een gesprek.

De consulent geeft u gedurende het gesprek opdrachten mee bijvoorbeeld:

  • een sollicitatieopdracht;
  • het kijken naar een opleiding; of
  • zorgen voor bewijzen, waaruit blijkt dat u niet meer naar school kunt.

U krijgt hier 4 weken de tijd voor. Wij verwachten dat u er alles aan doet om niet meer terug te hoeven komen voor de uitkeringsaanvraag. Vindt u binnen die 4 weken werk, dan heeft u geen uitkering meer nodig.

Mocht het niet lukken om werk of een opleiding te vinden, dan mag u na die 4 weken terugkomen. Neem dan de opdrachten die u heb gekregen mee. De consulent bekijkt of u zich aan de gemaakte afspraken hebt gehouden.

Heeft u de opdrachten niet af? Mogelijk krijgt u dan meer tijd om de opdrachten te doen. Dit betekent wel dat u (nog) niet voor een uitkering in aanmerking komt.
Heeft u de opdrachten wel af? Dan krijgt u een gesprek met de re-integratieconsulent. Samen maakt u een Plan van Aanpak (PvA). In dat plan komen afspraken te staan over bijvoorbeeld:

  • het aantal sollicitaties dat u moet doen;
  • eventuele trajecten die u gaat volgen; of
  • er komt juist in te staan waarom u aan bepaalde activiteiten niet mee zou kunnen doen.

Het plan van aanpak is er om uiteindelijk geen uitkering meer nodig te hebben. 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.