Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bijstandsuitkering en pensioengerechtigd

Rond uw pensioengerechtigde leeftijd berekent de SVB hoeveel AOW u krijgt. Als blijkt dat u vanaf uw 65e waarschijnlijk te weinig inkomen heeft, krijgt u een brief van de SVB. Hiermee kunt u bekijken of u in aanmerking komt voor bijstand. Neem contact op met de SVB als u vragen heeft over het aanvragen van de aanvullende uitkering.

Vanaf uw pensioengerechtigde leeftijd heeft u recht op een AOW-uitkering. Voor elk jaar dat u vanaf uw 15e jaar in Nederland woont, bouwt u recht op. Als u dus een aantal jaren buiten Nederland heeft gewoond, krijgt u een lagere AOW-uitkering. Misschien heeft u dan recht op aanvullende bijstand? Deze bijstandsuitkering vult uw maandelijks inkomen aan tot het sociaal minimum.

De aanvulling heet Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de regeling uit voor mensen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. 
Meer informatie over de aanvullende uitkering vindt u op de website van de SVB.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een andere speciale regeling voor mensen met een laag inkomen? Kijk voor meer informatie bij:

  • Bijzondere bijstand;
  • Chronisch zieken en gehandicapten tegemoetkoming;
  • Collectieve ziektekostenverzekering;
  • Minima, bijdrage.

De voorwaarden om een AIO-aanvulling te krijgen zijn:

  • U woont in Nederland.
  • U heeft recht op AOW en heeft eventueel een laag pensioen. 
  • Uw inkomen ligt onder het sociaal minimum.
  • Uw vermogen ligt onder de vastgestelde grens. 

Rond uw pensioengerechtigde leeftijd berekent de SVB hoeveel AOW u krijgt. Als blijkt dat u waarschijnlijk te weinig inkomen heeft, krijgt u een brief van de SVB. U kunt daarmee bekijken of u in aanmerking komt voor de aanvullende uitkering. Als u uw gegevens aan de SVB doorgeeft ontvangt u van hen het aanvraagformulier, ongeveer 2 maanden voor uw pensioendatum. 
De hoogte van de AIO-aanvulling hangt af van de hoogte van uw AOW. U krijgt ongeveer een half jaar voor uw pensioen een aanvraagformulier voor uw AOW-pensioen. 

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.