Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Bijstandsuitkering en pensioengerechtigd

Rond uw pensioengerechtigde leeftijd berekent de SVB hoeveel AOW u krijgt. Als blijkt dat u vanaf uw 65e waarschijnlijk te weinig inkomen heeft, krijgt u een brief van de SVB. Hiermee kunt u bekijken of u in aanmerking komt voor bijstand. Neem contact op met de SVB als u vragen heeft over het aanvragen van de aanvullende uitkering.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Vanaf uw pensioengerechtigde leeftijd heeft u recht op een AOW-uitkering. Voor elk jaar dat u vanaf uw 15e jaar in Nederland woont, bouwt u recht op. Als u dus een aantal jaren buiten Nederland heeft gewoond, krijgt u een lagere AOW-uitkering. Misschien heeft u dan recht op aanvullende bijstand? Deze bijstandsuitkering vult uw maandelijks inkomen aan tot het sociaal minimum.

De aanvulling heet Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de regeling uit voor mensen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. 
Meer informatie over de aanvullende uitkering vindt u op de website van de SVB.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een andere speciale regeling voor mensen met een laag inkomen? Kijk voor meer informatie bij:

  • Bijzondere bijstand;
  • Chronisch zieken en gehandicapten tegemoetkoming;
  • Collectieve ziektekostenverzekering;
  • Minima, bijdrage.

Voorwaarden

De voorwaarden om een AIO-aanvulling te krijgen zijn:

  • U woont in Nederland.
  • U heeft recht op AOW en heeft eventueel een laag pensioen. 
  • Uw inkomen ligt onder het sociaal minimum.
  • Uw vermogen ligt onder de vastgestelde grens. 

Doen of meenemen

Rond uw pensioengerechtigde leeftijd berekent de SVB hoeveel AOW u krijgt. Als blijkt dat u waarschijnlijk te weinig inkomen heeft, krijgt u een brief van de SVB. U kunt daarmee bekijken of u in aanmerking komt voor de aanvullende uitkering. Als u uw gegevens aan de SVB doorgeeft ontvangt u van hen het aanvraagformulier, ongeveer 2 maanden voor uw pensioendatum. 
De hoogte van de AIO-aanvulling hangt af van de hoogte van uw AOW. U krijgt ongeveer een half jaar voor uw pensioen een aanvraagformulier voor uw AOW-pensioen. 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de SVB. Meer informatie vindt u op de website van de SVB.

Meer informatie