BMV Heerlerbaan

Voor de wijk Heerlerbaan wordt een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) gerealiseerd aan de Vullingsweg. De BMV is een ontmoetingsplek, waarin allerlei maatschappelijke activiteiten kunnen plaatsvinden. In de BMV Heerlerbaan komen in ieder geval twee scholen onder één dak: de hoofdlocatie van OBS de Tovercirkel en R.K. bs De Windwijzer. Daarnaast krijgen andere kindfuncties, zoals peuteropvang en buitenschoolse opvang, er een belangrijke plek.

Tijdens de bouw wordt de Tovercirkel tijdelijk verplaatst. Op dit moment kijken we in overleg met het schoolbestuur naar een geschikte plek voor de tijdelijke huisvesting. De dislocatie van OBS de Tovercirkel blijft gewoon behouden (ook na realisatie van de BMV).

Planning

De twee scholen werken op dit moment aan het opstellen van hun visie en wensen. Dit gebeurt eerst afzonderlijk en dan gezamenlijk. Aan het einde van dit jaar ontstaat er dan een compleet programma van wensen. Dit wordt getoetst aan de ruimte en wat kan en niet kan. Daarna komt er een definitief plan. De ambitie is om de BMV begin 2022 in gebruik te nemen.