Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Bodemenergie door warmte-koude opslag

Een gesloten bodemenergiesysteem wisselt warmte en koude uit met de bodem met behulp van kunststof bodemlussen, ook wel bodemwarmtewisselaars genoemd, die gevuld zijn met water en een anti-vriesmiddel. Het water komt niet in direct contact met het grondwater. Er is geen sprake van een actieve verplaatsing van grondwater door het systeem. Bodemenergiesystemen werken bijna altijd met een warmtepomp. Wilt u een bodemwarmte-installatie met een gesloten systeem aanleggen?

Regel dit meteen online

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

In de winter onttrekt het systeem warmte aan de bodem die in de warmtepomp wordt doorgegeven aan het gebouw. In de zomer onttrekt het systeem koude lucht die wordt doorgeven aan het gebouw. Het kan gaan om een individuele woning, een aantal woningen of een klein utiliteitsgebouw (kantoor, school, fabriek enz.) Bij een open bodemenergiesysteem onttrekken we warmte en/of koude aan het grondwater. Hiervoor pompen we grondwater op.

Wilt u een bodemwarmte-installatie met een gesloten systeem aanleggen? Dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. Voor een installatie met een open systeem heeft u meestal toestemming nodig van de provincie. Meer informatie? Kijk bij de provincie.

Wilt u samen met uw buren gebruik maken van bodemwarmte? U heeft dan een grotere installatie nodig. Is de capaciteit van de bodemwarmtewisselaar groter dan 70 kW? Dan moet u een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (BPM) aanvragen.

Regel dit meteen online

Voorwaarden

Bij de aanleg van een bodemwarmte-installatie moet u rekening houden met de volgende eisen:

  • Het ontwerp van het systeem moet u afstemmen op de aard en omvang van de behoefte aan warmte en kou.
  • Er mag geen interferentie met een ander systeem zijn. Dit betekent dat de winning van warmte niet de werking van andere, al bestaande systemen mag dwarszitten.
  • Binnen 5 jaar moet het systeem een moment bereiken waarop er geen warmte-overschot is. Zo'n moment moet elke 5 jaar een keer optreden. Er is dan een evenwicht tussen de opgenomen warmte en de afgegeven warmte.
  • Alleen een erkend bedrijf mag de boring doen.

Regel dit meteen online

Kosten

Voor de kosten van onderdelen van de omgevingsvergunning zie legesverordening 2018 Titel 2 Hoofdstuk 8A Bodemgesteldheidsonderzoek

Regel dit meteen online

Termijn

Na de melding geeft de gemeente binnen 4 weken een reactie. Een aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets duurt 8 weken.

Regel dit meteen online

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag voor de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.