Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bodemonderzoek aanvragen

Een bodemonderzoek is soms nodig als u bouw- of verbouwplannen heeft. Ook wordt steeds vaker een bodemonderzoek gevraagd bij de koop of verkoop van een woning, bedrijfspand of een stuk grond.

Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment. Bodemonderzoek kan nodig zijn in de volgende gevallen:

 • U gaat bouwen of verbouwen.
 • U koopt of verkoopt een woning, bedrijfspand of stuk grond.
 • U heeft een bedrijf of gaat een bedrijf starten waarvoor u een omgevingsvergunning voor het milieu nodig heeft.
 • U bent ondernemer en gebruikt bouwstoffen, grond of baggerspecie.
 • Het bestemmingsplan verandert.

Een bodemonderzoek is 2 jaar geldig. De kwaliteit van de bodem kan veranderen. Door activiteiten die op de bodem plaatsvinden of omdat de landelijke onderzoeksnormen strenger worden. Met een veldinspectie of een aanvullend onderzoek kunt u aangeven of de resultaten van het bodemonderzoek na die 2 jaar nog kloppen.

Wilt u weten of u een geldig bodemonderzoek heeft? Kijk voor meer informatie bij het bodembeleidsplan of stuur een mail naar het bodemloket.  

Wilt u weten of er een risico is dat er explosieven in de grond zitten? We kijken of in het onderzoekgebied een verhoogde kans bestaat op het aantreffen van explosieven. Hiervoor maken we gebruik van een vooronderzoek dat is opgesteld door middel van een zogenaamd 'bronnenonderzoek'. De resultaten zijn vastgesteld in een rapport en een risicokaart.

De informatie over het risico op de aanwezigheid van explosieven is van belang voor:

 • (Gemeentelijke) projecten waar in de grond gegraven wordt;
 • het opstellen van bestemmingsplannen. 

 U kunt een mail sturen naar het bodemloket

De voorwaarden voor het aanvragen van een bodemonderzoek zijn onder andere:

 • U heeft toestemming van de eigenaar van de grond waar u bodemonderzoek wilt doen. Is de grond van de gemeente? Dan vraagt u toestemming aan de gemeente.

Hoe weet u of een bodemonderzoek nodig is? 

 • Vraag eventueel eerst advies bij de gemeente of u een bodemonderzoek moet doen.
 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • U ziet daarna welke gegevens u moet doorgeven. Dit hangt af van de omgevingsvergunning. Het ligt eraan of deze alleen voor milieu of ook voor bouwen is afgegeven.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.