Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Burgerinitiatief inbrengen

Wilt u een bepaald onderwerp in de gemeenteraad laten behandelen? Dien uw voorstel in bij de gemeenteraad.

Vult u hiervoor het formulier in.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

U kunt een onderwerp in de gemeenteraad laten behandelen. Het moet een onderwerp zijn waar de gemeente een besluit over mag nemen. U kunt een onderwerp voorstellen als meer mensen in uw buurt of wijk het onderwerp belangrijk vinden.

Voorbeelden zijn:

 • de bouw van een jeugdhonk
 • het plaatsen van een bank waar ouderen kunnen samenkomen
 • het opzetten van een nieuw museum
 • een pand de monumentenstatus geven

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan het burgerinitiatief moet voldoen, zijn onder andere:

 • Meer mensen vinden het een belangrijk onderwerp (algemeen belang).
 • De gemeenteraad heeft de laatste 2 jaar niets besloten over dit onderwerp. Vraag bij de raadsgriffie na of uw onderwerp in die periode al besproken is.
 • Het onderwerp moet serieus en concreet zijn.
 • Het burgerinitiatief gaat niet over gemeentelijk beleid.
 • Een burgerinitiatief mag niet gaan over gemeentelijke belastingen en tarieven.
 • Iedereen vanaf 16 jaar mag voorstellen indienen;
 • Het burgerinitiatief moet steun krijgen van twee tot vijf procent van de inwoners van de buurt of stad, afhankelijk van de grootte van het gebied waar het voorstel betrekking op heeft. Het aantal handtekeningen dat nodig is voor het indienen van een voorstel kan daarmee variëren van enkele tientallen voor een klein buurtje tot 1500 voor een stadsbreed thema.

Kosten

Het indienen van een burgerinitiatief is gratis.

Doen of meenemen

Zo dient u uw burgerinitiatief in:

 • Dien uw voorstel in bij de gemeenteraad. Geef in het voorstel aan:
  • welk doel u wilt bereiken
  • wat er wel of niet moet worden gedaan om dat doel te bereiken
  • wat het plan ongeveer gaat kosten

Als de raad het voorstel behandelt, mogen de indieners het voorstel komen toelichten. Nadat de raad een besluit heeft genomen, delen we dit mee aan de indieners en publiceren we het voorstel.