Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Burgerinitiatief indienen

Wilt u een bepaald onderwerp in de gemeenteraad laten behandelen? Dien uw voorstel in bij de gemeenteraad.

Vult u hiervoor het formulier in.

U kunt een onderwerp in de gemeenteraad laten behandelen. Dat doet u met een burgerinitiatief. Het moet een onderwerp zijn waar de gemeente een besluit over mag nemen.

U kunt een onderwerp voorstellen als meer mensen in uw buurt of wijk het onderwerp belangrijk vinden. Hiervoor heeft u handtekeningen nodig van andere inwoners.

Voorbeelden zijn:

 • de bouw van een jeugdhonk
 • het plaatsen van een bank waar ouderen kunnen samenkomen
 • het opzetten van een nieuw museum
 • een pand de monumentenstatus geven

De voorwaarden voor een burgerinitiatief zijn onder andere:

 • De gemeenteraad heeft de laatste 2 jaar niets besloten over dit onderwerp. Vraag bij de raadsgriffie na of uw onderwerp in die periode al besproken is.
 • Het onderwerp is serieus en concreet.
 • Het burgerinitiatief gaat niet over gemeentelijk beleid.
 • Een burgerinitiatief mag niet gaan over gemeentelijke belastingen en tarieven.
 • Iedereen vanaf 16 jaar mag voorstellen indienen;
 • Het burgerinitiatief moet steun krijgen van twee tot vijf procent van de inwoners van de buurt of stad, afhankelijk van de grootte van het gebied waar het voorstel betrekking op heeft. Het aantal handtekeningen dat nodig is voor het indienen van een voorstel kan daarmee variëren van enkele tientallen voor een klein buurtje tot 1500 voor een stadsbreed thema.

Het indienen van een burgerinitiatief is gratis.

Zo dient u uw burgerinitiatief in:

 • Dien uw voorstel in bij de gemeenteraad.
 • Geef in het voorstel aan:
  • welk doel u wilt bereiken
  • wat er wel of niet moet worden gedaan om dat doel te bereiken
  • wat het plan ongeveer gaat kosten

Als de raad het voorstel behandelt, mogen de indieners het voorstel komen toelichten. Nadat de raad een besluit heeft genomen, delen we dit mee aan de indieners en publiceren we het voorstel.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.