Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Buurtaanpak Vrieheide

Bewoners zijn meer dan anders ook zelf aan zet en nemen hierin ook hun verantwoordelijkheid. een groep actieve bewoners richtten de coöperatie Vrieheide op. Met als doel: de verbetering van woningen én het versterken van de sociaal-economische situatie van bewoners.

In het beeldkwaliteitsplan staat hoe we willen dat Vrieheide-de Stack eruit ziet. Ook pakken we de sociale veiligheid aan en gaan we verder met de herontwikkeling van de Christus Koningkerk.  

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws in Vrieheide? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief. Stuur een bericht naar Onsvrieheide@heerlen.nl en volg ons op Facebook/onsvrieheide of via Twitter/onsvrieheide.

Ons Vrieheide

Vrieheide-de Stack is een bijzondere wijk waar mensen graag wonen. Tegelijkertijd zien we een wijk met lage inkomens, hoge werkeloosheid en woningen die in een slechte staat zijn en een hoog percentage particuliere woningeigenaren heeft. Dat vraagt om een andere aanpak. De gemeente, partners én natuurlijk de bewoners hebben de koers bepaald. Download de 'Buurtbusiness Vrieheide' (download pdf) voor meer informatie over de plannen voor de wijk.

Nieuws over
CKK

Architect Christus Koning Kerk bekend
Het architectenbureau Happel CornelIsse Verhoeven gaat aan de slag met de kerk. De kerk zal uiteindelijk een regionaal archief worden.

Dakensnoei

Dakensnoei op de daken in Vrieheide
Afgelopen week hebben we in samenwerking met bewoners en de buurtcoörperatie de begroeiing op een aantal daken in de Beneluxlaan gesnoeid.

Het buurtblad Vrieheide is weer uit!
Er is weer een nieuwe uitgave van het buurtblad Vrieheide! Vol met informatie over Vrieheide!

Samen aan de slag voor een veilige buurt!
Op donderdag 15 juni houden leerlingen van basisschool De Schakel, bewoners, gemeente en de politie gezamenlijk een verkeersactie in Vrieheide!

Werk mee aan de toekomst van het Heerlense platteland
Heb jij ideeën om de kwaliteit van je leefomgeving te verbeteren? Doe dan mee aan LEADER Zuid-Limburg.

Meer nieuws over Vrieheide
Meer nieuws over de ontwikkelingen in Vrieheide


werken aan
Christus Koningkerk

Christus Koningkerk
In de kerk komt de archiefbewaarplaats van Historisch Goud. Voor Heerlen blijft hiermee een belangrijk gebouw van grote cultuurhistorische waarde bewaard.

Sociaal veilig in Heerlen
Niet de stenen maar de mensen zijn het uitganspunt bij de herstructureringsopgaven in Heerlen. We combineren het werken aan de fysieke leefomgeving met verbetering van de kansen voor de bewoners.


Of wilt u informatie over andere plannen en projecten in Heerlen? Bekijk dan onze pagina over plannen en projecten.