Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Cameratoezicht in en rond woningen

Wilt u als particulier een camera ophangen? Zorg er dan voor dat de camera zo min mogelijk op de openbare weg of op eigendommen van anderen (bijvoorbeeld de tuin van de buurman) gericht is. Is dit wel het geval, dan is de Wet bescherming persoonsgegevens hierop van toepassing en houdt de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht.

Een particulier of een woningvereniging hangt soms in en rond woningen camera's op om eigendommen te beveiligen en bewoners te beschermen. Dit is niet verboden, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

De voorwaarden voor cameratoezicht in en rond woningen zijn:

 • Voor een particulier geldt dat een camera zo min mogelijk op de openbare weg of op eigendommen van anderen (bijvoorbeeld de tuin van de buurman) gericht is.
 • Voor een woningvereniging of VVE gelden meer voorwaarden namelijk:
  • Een woningvereniging of VVE (Vereniging van Eigenaren) moet een gerechtvaardigd belang hebben om camera's te mogen plaatsen. Bijvoorbeeld de beveiliging van eigendommen of de bescherming van de bewoners. De inbreuk op de privacy moet zo klein mogelijk zijn;
  • Cameratoezicht moet noodzakelijk zijn. Dat wil zeggen dat er geen andere middelen zijn om de beveiliging en bescherming te bevorderen. Verder moet cameratoezicht een onderdeel zijn van een totaalpakket van meerdere maatregelen;
  • De woningvereniging of VVE is ook verplicht om te laten weten dat er cameratoezicht is. Bijvoorbeeld door bordjes op te hangen;
  • De belangen van de bewoners en bezoekers moet men afwegen tegen het eigen belang;
  • De camera mag niet in de woning filmen en in principe ook niet de straat. Alleen als het onvermijdelijk is mag de camera gebouwen, terreinen en zaken van anderen of de openbare weg in beeld brengen;
  • Komt publieke ruimte in beeld? Dan mag de camera niet meer filmen dan noodzakelijk is om de eigendommen en bewoners te beveiligen;
  • Verder mogen camerabeelden niet langer dan 4 weken worden bewaard. Maar is een incident vastgelegd, zoals diefstal dan blijven de camerabeelden bewaard totdat alles is afgehandeld;
  • Voor een VVE geldt ook nog dat een meerderheid van de leden het eens is over het plaatsen van camera's.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.