Central Park

Gemeente Heerlen, de Provincie en IBA Parkstad willen Central Park veranderen in een aantrekkelijk groen (woon)gebied, waar het aangenaam vertoeven is, met ruimte om elkaar te ontmoeten én met ruimte voor activiteiten.

Ook wordt er woningbouw gerealiseerd in een parkachtige omgeving. Central Park is een van de sleutelprojecten van IBA Parkstad.

Central Park is het gebied aan de westkant van het centrum. Het gebied bestaat deels uit leegstaande kantoren en verloederde (deels monumentale) panden. Het gebied wordt doorkruist door de Cityring. 

Het bestaat uit meerdere deelgebieden:

  • Schinkel-Zuid (een groot bouwperceel waar sloop- en asbestsanering al heeft plaatsgevonden, en voormalig kantoor van de Rabobank)
  • Schinkel-Noord 
  • van Grunsvenplein
  • het Muzenpark
  • het pand Schakelweg 5.

Bekijk het totale ontwikkelingsplan voor Central Park (download pdf)

Schinkel terrein
Werken aan
voormalig kantoor Rabobank Schinkelkwadrant Central Park Heerlen

Schinkelkwadrant-Zuid
Schinkelkwadrant-Zuid is het gebied gelegen tussen de Schinkelstraat, Honigmannstraat, Promenade en Geerstraat.

Schinkelkwadrant-Noord

Schinkelkwadrant-Noord
Schinkelkwadrant-Noord is het gebied gelegen tussen de Schinkelstraat, Geerstraat en Honigmannstraat.

graafmachine

Uitbreiding mijnwaternetwerk in Heerlen-Centrum
In 2020 breidt Mijnwater B.V. het energienetwerk uit met de aanleg van een leidingentracé van circa 1750 meter, door het centrum van Heerlen.

van Grunsvenplein tijdens Cultura Nova - Park Urbana

Van Grunsvenplein
Het Van Grunsvenplein is het plein voor het Theater Heerlen. Het is de bedoeling van het plein een mooi verblijfsgebied te maken, met respect voor haar cultuurhistorische betekenis.


Wat speelt er?
Raadsforum 19 oktober 2019 indruk in het Theater

Update Raadsforum
In vervolg op het Raadsforum van 21 oktober 2019 kunt u hier de laatste stand van zaken lezen.

Schinkelterrein tijdens Cultura Nova 2019

Fors minder woningen in Schinkelkwadrant-Zuid volgens bestemmingsplan
Op 18 februari 2020 heeft het college besloten het bestemmingsplan 'Schinkelkwadrant-Zuid 2019' in gewijzigde vorm aan de raad voor te leggen. De belangrijkste wijziging betreft een vermindering van het maximaal aantal te bouwen woningen.

Schinkel-Zuid na sloop

Bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid uitgesteld door stikstof
Door de stikstofproblematiek wordt het bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid 2019 in maart 2020 (of zo veel eerder als mogelijk) aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd.

Schinkel Noord

Nieuw stedenbouwkundig plan moet kwaliteitsimpuls geven aan Schinkel-Noord
Burgemeester en wethouders hebben 1 oktober 2019 een zogenaamde intentieovereenkomst afgesloten met Metroprop bv voor de herontwikkeling van het gebied Schinkelkwadrant Noord, het gebied gelegen tussen de Schinkelstraat, Geerstraat en Honigmannstraat.

Raadsforum Central Park in Theater Heerlen 21 oktober 2019

Mooie opkomst Raadsforum Central Park
Maandag 21 oktober 2019 vond er in Theater Heerlen een Raadsforum plaats over de ontwikkelingen in Central Park. Met een mooie opkomst en rijke oogst aan voorstellen en suggesties.


Zie ook
koelpiet mural uit het Bidboek

Central Park en het Bidboek
Central Park is een van de 25 concrete projecten en evenementen uit het Bidboek. Meer weten? Lees verder op onze site over het Bidboek.

voormalig kantoor Rabopand

Onze partner IBA in Central Park
Voor Central Park werken wij samen met IBA Parkstad. Lees verder op de site van IBA over hun aandeel in het project.

Kunstenares aan het werk op het Schinkelterrein

Project Stadmaken
Tijdens het Cultura Nova Festival 2019 werd het Schinkelkwadrant tijdelijk ingericht als een speelse, kleurrijke ontmoetingsplaats.

interieur Schinkel voor de sloop

Filmpje sloop Schinkelkwadrant
Bekijk hier het filmpje van de sloop van het Schinkelkwadrant.


Wilt u informatie over andere plannen en projecten in Heerlen? Bekijk dan onze pagina over plannen en projecten.