Update Raadsforum

In vervolg op het Raadsforum van 21 oktober 2019 kunt u hier de laatste stand van zaken lezen.

  • In de tussentijd tussen sloop en asbestsanering van Schinkelkwadrant-Zuid en start van de bouw van de woningen en aanleg van het openbare gebied, kan het terrein gebruikt worden voor experimenteren met initiatieven voor het gebruik van openbare ruimten in de binnenstad.
  • Om te voorkomen dat auto’s het terrein op rijden zijn de oude markante gevelplaten achtergelaten. Deze kunnen gebruikt worden om op te spelen of te zitten. Er zijn al klimwanden geplaatst.
  • Een initiatief is het gebruik als stadstuin. Succesvolle initiatieven kunnen mogelijk een vaste plek krijgen ergens in het centrum van de stad. Dat geldt ook voor een tijdelijke foodhal of skate baan. Het binnenterrein van de woningen die hier komen, worden hierin meegenomen. 
  • Voor het woningbouwplan wordt een ambitiedocument opgesteld. Duurzaamheid maakt hier zeker onderdeel van uit. Mogelijk dat er gekozen wordt voor groene daken, maar ook zonnepanelen op de daken kan een uitkomst zijn.
  • Leidraad voor het woningprogramma is het rapport van de Stek groep. Dit rapport is opgesteld na onderzoek naar de woningbehoefte in het centrum van Heerlen. De marktpartij die de woningen gaat ontwikkelen zal voor de afzet van de woningen zeker ook marktonderzoek doen. Daaruit zal blijken wat de behoefte is aan seniorenwoningen, woningen voor jongeren of gezinnen, groepswoningen en dergelijke.
  • In het plan Schinkelkwadrant-Zuid is (beperkt) ruimte voor commerciële ruimten, ook horeca. Marktpartijen pakken dit op en vullen dit in naar behoefte. 
  • De panden in de Geerstraat die er nog zijn, zijn particulier bezit. Deze worden ingepast in de plannen voor de nieuwbouw.
Raadsforum 19 oktober 2019 indruk in het Theater