Van Grunsvenplein

Het Van Grunsvenplein is het plein voor het Theater Heerlen. Het is de bedoeling van het plein een mooi verblijfsgebied te maken, met respect voor haar cultuurhistorische betekenis.

Ook ligt er de wens om met groen en bomen een meer lommerrijke en vriendelijke atmosfeer te creëren. Een plein voor evenementen en dagelijks verblijf. In de totale ontwikkeling van Central Park is het de bedoeling het Van Grunsvenplein te verbinden met het centrum (Bongerd, Pancratiusplein) via de Promenade of via het Schinkel-kwadrant.

In verband met de herinrichting van Burgemeester van Grunsvenplein heeft het Architectenbureau Diederen Dirrix een eerste schetsplan getoond. De ontvangen reacties worden indien mogelijk meegenomen in de verdere uitwerking van de ontwerpen. In het eerste kwartaal van 2020 komt er meer informatie over het definitieve ontwerp. 

van Grunsvenplein tijdens Cultura Nova - Park Urbana